פורום מידענות

פורום דילמות ושאלות

חדש באתר

כלי ניהול
פתיחת שנת הלימודים התשע"ט - בקרה ברגע האחרון

פתיחת שנת הלימודים התשע"ט - חוזר להורים

פתיחת שנת הלימודים התשע"ט - היערכות ההנהלה

פתיחת שנת הלימודים התשע"ט - תכנון שנה

-

מגוון נושאים
פתיחת שנת הלימודים התשע"ט - פעילויות ומשחקים להיכרות וחזרה ללימודים

פתיחת שנת הלימודים התשע"ט - לקט לגננת - משרד החינוך

פתיחת שנת הלימודים - מגוון חומרים לשנת הלימודים התשע"ט

פתיחת שנת הלימודים - מקבץ פעילויות לתחילת שנת הלימודים התשע"ט

פתיחת שנה - מידע לקראת פתיחת שנה"ל התשע"ט בגנים

חוזרי מנכ"ל
פתיחת שנת הלימודים התשע"ט - כל שירותי הבריאות להם זכאים התלמידים

פתיחת שנת הלימודים התשע"ט - שעות פעילות במוסדות החינוך הרשמי של מדינת ישראל

פתיחת שנת הלימודים התשע"ט - נהלי הבטיחות בגן הילדים

פתיחת שנת הלימודים - מהלך שנת הלימודים התשע"ט

פתיחת שנת לימודים - מידע לקראת פתיחת שנה"ל התשע"ט

רעיונות
פתיחת שנת הלימודים התשע"ט - נחיתה רכה לכיתה א'

פתיחת שנת הלימודים התשע"ט - הכרת בית הספר

פתיחת שנת הלימודים התשע"ט - פותחים בסיפור

פתיחת שנת הלימודים התשע"ט - היכרות ביום הראשון

פתיחת שנת הלימודים התשע"ט - פתיחת יום לימודים