פורום מידענות

פורום דילמות ושאלות

חדש באתר

כלי ניהול
אסיפת הורים - אסיפת הורים - שאיפה

יועץ - בעלי לקויות למידה

יועץ - איתור תלמידים לקויי למידה

מחשוב - מערכות מחשוב

הקשבה - התמקדות ומחסומים בהקשבה

מגוון נושאים
פעילויות - מדריך להכנת פעילויות לילדים בחופשה

פתיחת שנת הלימודים - עזרה ראשונה בפתיחת שנה

הלכה - הלכות בורר - אתר חמדת הימים

שמירת הלשון - שיעורים מקוונים - אתר חמדת הימים

משנה - שיעורים מקוונים - אתר חמדת הימים

טפסים
אבחון - טופס הפניית תלמיד - דוגמא

אבחון - מגוון טפסים - אגף לחינוך - הרצליה

אבחון - טפסים לקראת ועדות שילוב

אבחון - שאלון הפנייה לאבחון דידקטי/פסיכו דידקטי

משוב - יום הורים - שיח מהותי

חוזרי מנכ"ל
ארגון ומינהל - מבנה שנת הלימודים תשע"ח

מינוי מנהלים בחטיבה העליונה -

תעודות סיום - דירוג ומיפוי -

ספרי לימוד - ספרי לימוד - דרכי הוראה

ספרי לימוד -

רעיונות
בין אדם לחברו - כריך לכל ילד

למידה משמעותית - לנסוע בדרך הישר

קשישים - פיס לקשיש

עזרה לזולת - פרוס לרעב לחמך

חסד - עולם חסד יבנה