לוגו - אתר המכללה לוגו - אתר ילקוט המנהל לוגו - מנוף לוגו - אתר ילקוט המנהל

פורום מידענות

פורום דילמות ושאלות

נאומים בקצרה

המאגר נועד להעשיר איש את רעהו, בבחינת "מכל חברי למדתי" וכל המוסיף מוסיפים לו

נושא: נקודה למחשבה
נקודה למחשבה
ר' שמשון רפאל הירש זצ''ל

מי שמשוכנע שדעותיו אמיתיות וצודקות, חייב להביע
אותן ללא הרף ובכל הזדמנות, בגילוי לב,
ובלי להתחשב במידת התמיכה שיש לו, או ברמת
ההתנגדות שיפגוש.

רק לשקר דרושים תומכים כדי להצליח.
לשקר דרושה סמכות המספרים כדי למלאות את מה
שחסר לו בצדקת טיעונו.
האמת, לעומת זה, תמיד תנצח בסופו של דבר,
אפילו אם הדבר יקח זמן.

אצילות אמיצה וטהורה,
המבוטאת בשכנוע מלא אש התלהבות, ועם כל הבהירות
של המודעות הבטוחה,
המבוטאת שוב ושוב, ובכל הזדמנות -
בסופו של דבר תשיג
האמת את הכבוד וההערכה - אפילו של אלו
שלא מוכנים לקבלה.

האמת היחידה שהלכה לאיבוד, ובלי כל אפשרות
להחזירה, היא אותה אמת שלא היה למחזיקיה את האומץ
לדבר בגילוי לב עבורה.

האמת לא הובסה מעולם מכח ההתנגדות - היא הובסה
רק כשחבריה היו חלשים מדי מלהגן עליה!