לוגו - אתר המכללה לוגו - אתר ילקוט המנהל לוגו - מנוף לוגו - אתר ילקוט המנהל

פורום מידענות

פורום דילמות ושאלות

נאומים בקצרה

המאגר נועד להעשיר איש את רעהו, בבחינת "מכל חברי למדתי" וכל המוסיף מוסיפים לו

נושא: חשוון - בלאט הופיע...
חשוון... בלאט הופיע...

בשקט בשקט
חדר הוא פנימה
בלאט הופיע ממש ''בגניבה'',
ובלי משים
''השתלט'' על יומנו
והחזיר אותנו למציאות היום יומית,
ויש ויאמרו לשגרה אפרורית...
סדר יום, מטלות
חסל סדר אורחים, טיולים ועו ד...
איש איש וביתו
איש איש וייעודו.
ימיו קצרים ומעט חשוכים
חלקם חמים וחלקם קרירים.

ומה לנו להלין?
נודה לקב''ה על שגרה ברוכה,
כן!
על הסדר והשקט,
ואפילו על החשיכה שהוקדמה.

זה הזמן
לחזור לאיזון, להירגע...
להביט פנימה בתוכנו, אל תוך ביתנו
ולגלות שהחגים לא סתם עברו-חלפו,
כי אם הותירו בנו אורות וכוחות מחודשים.

חשוון – חודש המחשבה,
חודש ההתכנסות וגילוי הפנימיות.
חודש של חשבון נפש:
במה התקדמנו?
מה קיבלנו על עצמנו וכיצד ניישם?
לאן פנינו מועדות?
חודש של צמיחה
של התעלו ת ועלייה.

© עדי'ה הדר
מתוך בלוג: ליקוטי ממתקי''ם
http://adaya1.blogspot.co.il/