לוגו - אתר המכללה לוגו - אתר ילקוט המנהל לוגו - מנוף לוגו - אתר ילקוט המנהל

פורום מידענות

פורום דילמות ושאלות

נאומים בקצרה

המאגר נועד להעשיר איש את רעהו, בבחינת "מכל חברי למדתי" וכל המוסיף מוסיפים לו

נושא: מחשבה רעה אחת פחות
מחשבה רעה אחת פחות

מעשה שהיה בעיירה חסידית בה אחד מן החסידים התדרדר ויצא לתרבות רעה.
ראו זאת החסידים והחליטו להרחיק אותו:
לא הזמינו אותו להשתתף בשמחתם או באירועים קהילתיים.

כשהזדמן אחד מתושבי העיירה ליובאוויטש, והתקבל ל'יחידות' אצל רבי שמואל, ה אדמו''ר המהר''ש, התעניין אצלו הרבי לשלום אותו חסיד.
''לא כדאי לדבר עליו'' השיב הנשאל: ''הוא סר מהדרך הטובה,
הרחקנו אותו מחברתנו ואפילו לבית-הכנסת אין אנו מרשים לו להיכנס.''
''לא טוב אתם עושים'' הגיב הרבי המהר''ש.
''אתם צריכים לקרב אותו, גם אם הוא לא ישוב אל דרך הישר,
אם בזכות הקירוב תהיה לו מחשבה שלילית
אחת פחות - הרי שזה משתלם.''