לוגו - אתר המכללה לוגו - אתר ילקוט המנהל לוגו - מנוף לוגו - אתר ילקוט המנהל

פורום מידענות

פורום דילמות ושאלות

נאומים בקצרה

המאגר נועד להעשיר איש את רעהו, בבחינת "מכל חברי למדתי" וכל המוסיף מוסיפים לו

נושא: כוח הרצון
מחויבות

עד אשר אדם מתחייב קיימת הססנות, האפשרות לסגת, תמיד חוסר יעילות.
באשר לכל מעשה היוזמה והיצירה, קיימת אמת בסיסית אחת,
אשר ההתעלמות ממנה ממיתה אינספור רעיונות ותוכניות נפלאות
והאמת היא:
ברגע שאדם מתחייב באופן מוחלט – גם ההשגחה נעה לקראתו !! !
דברים שונים מתרחשים כדי לסייע לו, אשר – לעולם לא היו מתרחשים,
זרם של מאורעות נובע מן המחויבויות ומפעיל לטובתו של האדם אירועים בלתי חזויים
פגישות וסיוע חומרי, אשר איש לא היה חולם שייקרו בדרכו.
למדתי לכבד אמרה של גיתה:
''כל מה שאתה יכול לעשות, או לחלו ם שאתה יכול – התחל !!!''
בהעזה יש גאוניות, עוצמה וקסם.

*הופץ במייל מתוך: המשלחת הסקוטית להימלאיה