פורום מידענות

פורום דילמות ושאלות
פרסומים ופעילויות מבית מנו
לחץ כאן


חדר כושר למנהל ובעל תפקיד
לחץ כאן


תזכורן מנו"ף
שירות תזכורות חודשיות למנהלים ומנהלות ישירות אליכם לוואטסאפ לפרטים לחצו כאן


עלון וירטואלי ילקוט המורה מספר 57


תוכנית הכשרת מנהלות


אופק חדש - מכללה ירושלים


חוזר לבעלויות תשע"ו / 6 מינוי מנהלים בחטיבה העליונה


חוזר מנכ"ל תשע"ז


לוח גנאט התשע


מורכבות חדשה למנהלים ולסגנים ראשונים.
שינויים בקביעת רמות המורכבות של בתי הספר. מידע אודות ההסכם,וכן מידע אישי מפורט (לאחר הזדהות) מפורסם בדף בפורטל עובדי הוראה


דמויות מופת חמ"ד לשנת תשע"ז


פורטל שו"ת


מינוי מנהלים- נוהל
נוהל מינוי מנהלים וסגני מנהלים במוסדות חינוך רשמיים.


נאומים בקצרה

המאגר נועד להעשיר איש את רעהו, בבחינת "מכל חברי למדתי" וכל המוסיף מוסיפים לו

נושא: אדר
בס''ד
''משנכנס אדר מרבין בשמחה''
© עדי'ה הדר

אדר - א' דר, האחד והיחיד - אלופו של עולם
גר כאן איתנו בכל רגע, בכל דבר ועניין.
נרבה בשמחה, נוסיף עוד חיוך,
שהרי כל הזמן יש לשמוח
וכעת עוד יותר
ואפילו בחודש אב, בו בית המקדש נחרב
נאמר: ''משנכנס אב ממעטי ן בשמחה''
ולא ח''ו לא או אין
אלא למעט
ומכאן נבין שיהודי צריך לשמוח
בכל זמן בכל עת...
נשמח שאנו ילדי ה' יתברך.
נודה לו על שבחר בנו להיות לו בניו ובנותיו.
''עבדו את ה' בשמחה בואו לפניו ברננה''...
ובשנה זו כפל כפליים
כן! יש לנו חודשיים
והעידית שבעידית
שתהה זו שמחה יהודית אמיתית
''מצווה גדולה להיות בשמחה''
שמחת עשיית הטוב, המצווה, התפילה
שמחת התורה, תורת משה , תורת ה' תמימה...
עצרו! יישבו דעתכם
הביטו בנוף המרהיב סביבכם
ראו שוב את עולמכם, אך הפעם - בעין טובה.
חדשו לבבכם, אל תיקחו דברים כמובן מאלי ו .
חייכו, שמחו עצמכם, מלאו באהבה את ליבכם.
ובמילא גם תשמח סביבתכם
ותואר דרככם.
שנזכה במהרה בימינו
ל-''שמח תשמח רעים אהובים כשמחך יצירך בגן עדן מקדם''
אכי''ר!