לוגו - אתר המכללה לוגו - אתר ילקוט המנהל לוגו - מנוף לוגו - אתר ילקוט המנהל

פורום מידענות

פורום דילמות ושאלות

נאומים בקצרה

המאגר נועד להעשיר איש את רעהו, בבחינת "מכל חברי למדתי" וכל המוסיף מוסיפים לו

נושא: בין אדם לחברו
מדוע הפגם תמיד אצל האחר?

כשהאחר לא עושה משהו, הוא עצלן.
כשאתה לא עושה...אתה מאוד עסוק.

כשהאחר מדבר, הוא מרכל...
כשאתה מדבר...זו ביקורת בונה.

כשהאחר מחליט על משהו, הוא עקשן.
כשאתה עושה זאת...יש לך אופי.

כשהאחר לא אומר שלום, הוא מוג - לב.
כשאתה עובר בלי לומר שלום...אתה סתם מתפזר.

כשהאחר מדבר על עצמו, הוא אגואיסט
כשאתה מדבר על עצמך...זה בגלל שאתה צריך לפתוח את לבך.

כשהאחר משתדל להיות נחמד, יש לו מניעים.
כשאתה מתנהג כך...אתה פשוט נחמד.

כשהאחר עושה משהו ללא סדר מסוים, הוא מבולגן.
כשאתה עושה זאת...אתה יצירתי.

כשהאחר מתקדם, נתנו לו הזדמנויות
כשאתה מתקדם...זה פרי עמלך!

כשהאחר נלחם עבור זכויותיו, הוא עקשן
כשאתה נוהג כך...זה סימן של אישיות.

הופץ במייל