לוגו - אתר המכללה לוגו - אתר ילקוט המנהל לוגו - מנוף לוגו - אתר ילקוט המנהל

פורום מידענות

פורום דילמות ושאלות

נאומים בקצרה

המאגר נועד להעשיר איש את רעהו, בבחינת "מכל חברי למדתי" וכל המוסיף מוסיפים לו

נושא: אקלים חינוכי
מי מנצח?
סיפר סב לנכדו על המאבק המתרחש בלב אנשים, ואמר:
''בני, המאבק הוא בין שני זאבים בתוך כולנו: זאב אחד הוא רוע, כעס, קינאה, צער, חרטה, תאוות בצע, יוהרה, רחמים עצמיים, אשמה, עלבון, נחיתות, שקרים, עליונות ואגו. הזאב השני הוא טוב, הנאה, שלום, אהבה, תק ווה, שלווה, ענווה, טוב לב, נדיבות, אמפתיה, אמת, רחמים ואמונה.''
הנכד חשב על זה במשך כדקה ולאחר מכן שאל את סבו:
''איזה זאב מנצח?''
הסב ענה בפשטות: ''זה שאתה מאכיל''
מקור לא י דוע.