לוגו - אתר המכללה לוגו - אתר ילקוט המנהל לוגו - מנוף לוגו - אתר ילקוט המנהל

פורום מידענות

פורום דילמות ושאלות

נאומים בקצרה

המאגר נועד להעשיר איש את רעהו, בבחינת "מכל חברי למדתי" וכל המוסיף מוסיפים לו

נושא: כסלו - חודש האור וההארה
כסלו – חודש האור וההארה
© עדי'ה הדר

הנה אנו בפתחו של חודש כסליו , חודש בו יורד עלינו מלמעלה שפע אור והארה, אך מה הוא אותו אור ומה מהותו? האור אינו משנה את עצם מהותם של החפצים, אבל הוא חושף אותם לעינינו.
כידוע, אור וחושך אינם יכולים להיות יחד, במק ום שיש אור אין חושך. ע''י שאנו מאירים מקום מסוים החשיכה נעלמת.
בחודש זה בכלל ובחנוכה בפרט העניין המרכזי הינו אור, היוונים בקשו להחשיך את עולמם של היהודים, ע''י שביקשו לקחת מהם התורה והמצוות שמאירים את חייהם.

חודש כסלו מורכב משתי מילים – כיס ולב..
הן ה כיס והן הלב יכולים להכיל דברים חיובים וטובים או ח''ו דברים שלילים .
לנו ניתנה זכות הבחירה האם להכניס לליבנו וכן לאותו ''כיס'', אור או להבדיל חושך.
מעשה קטן שאנו עושים כאן למטה – כגון: הדלקת נר חנוכה, זה כשלעצמו מוריד עלינו שפע רב של אור השכינה...
מכאן המס קנה שכל דבר ולו הקטן ביותר שאנו עושים כדי להאיר את החושך כגון: מעשה טוב, לימוד, נתינה, צדקה, ואפילו חיוך קטן, כל זאת מאיר לשני, לנו ולעולם כולו.

זכרו! את ה''חושך'' לא מגרשים במקל, כי אם בהדלקת ''אור''...
בואו נאיר את חיינו וחיי הזולת בשמחה, באהבה ובמאור פ נים.

שנזכה כולנו במהרה
ל''אור חדש על ציון תאיר''.
אכי''ר!