לוגו - אתר המכללה לוגו - אתר ילקוט המנהל לוגו - מנוף לוגו - אתר ילקוט המנהל

פורום מידענות

פורום דילמות ושאלות

נאומים בקצרה

המאגר נועד להעשיר איש את רעהו, בבחינת "מכל חברי למדתי" וכל המוסיף מוסיפים לו

נושא: חשוון - אחרי החגים
אחרי החגים/ © עדי'ה הדר

האם אכן יש מושג כזה..אחרי החגים?
שהרי, החגים לא באמת מסתיימים
במעגליות השנה העברית
יש הגעה ליעד ובין לבין יעדים קטנים,
שביחד מהווים את מכלול החיים.
איסוף נקודות זכות, כמשל למי שמלקט יהלומים
מחג לחג כוחנו עולה ואיתו אור ה' שזורח בתוך, ליד, מסביב
כל שעלינו לעשות זה לפקוח עיניים ולהביט.
להרגיש אותו פנימה, לחוש בכל פרט ולו ה''שולי'' ביותר.

נכנסים אנו לחודש מרחשוון
מהו אותו מר? ועל מה?
מר בארמית הינה טיפה...טיפה המזכירה את הגשם הקרב ובא
ואכן בז' במרחשוון, מתחילים אנו ל בקש על הגשם.
(נתפלל, שבע''ה ישלח לנו ה' טיפות רבות של ברכה ושמחה)

אך בצירוף מר חשוון ניתן לראות – טיפה של מחשבה.
חשוון חודש של המחשבה.
חודש בו מתכנסים פנימה , לאחר חודש אינטנסיבי של מפגשים, טיולים, משפחתיות
מגיע שלב השקט, שלב ''ההתבודדות''
איש איש בב יתו, איש איש עם עצמיותו..
כפי שנאמר: ''סוף מעשה במחשבה, תחילה''.

זה הזמן לחשוב, לשאול מה היה עד כה, וכיצד נמשיך מכאן?!
זהו עת של חש - שתיקה...עת ללמוד מרחל אימנו שנפטרה בחודש זה..
מתי טוב לדבר ומתי טובה השתיקה.
שנאמר: ''שתיקה יפה לחכמים''..לא שתיקה רו עמת כי אם שתיקה, של אהבה, של קבלה
שתיקה של הסכמה, של מחשבה...

תחשוב טוב יהיה טוב!!!!