לוגו - אתר המכללה לוגו - אתר ילקוט המנהל לוגו - מנוף לוגו - אתר ילקוט המנהל

פורום מידענות

פורום דילמות ושאלות

נאומים בקצרה

המאגר נועד להעשיר איש את רעהו, בבחינת "מכל חברי למדתי" וכל המוסיף מוסיפים לו

נושא: ניהול
א' ב' של ניהול

אחריות היא מילת המפתח
בטחון עצמי – נדרש תמיד
גזר ומקל – שניהם יחד
דוגמא אישית זה הבסיס
העצמת עובדים הכרחית אף היא
ויתור גם הוא נדרש לפעמים
זמן הוא משאב מאוד יקר
חניכה והכשרה כדבר שבשגרה
טעות היא לא מילה גסה
יושר ויושרה הם גבול ות גזרה
כבוד הדדי לכל עובד
למידה, הפנמה וקבלת ביקורת
מנהיגות וחזון נתבעים מאיתנו
נחישות, התמדה ודבקות במשימה
סתגלנות וגמישות למצבים משתנים
עמידה בלחץ לקוחות ועובדים
פתרונות יצירתיים וחשיבה מקורית
ציות, הקפדה מעקב ובקרה
עם קשב מלא עם רגש ורגישות
רצון, אמביציה ומוטיבציה גבוהה
שיווק ומכירות כחלק מובנה
תפילה כמובן – מיותר לציין

שלחה: ברוריה מימון.