לוגו - אתר המכללה לוגו - אתר ילקוט המנהל לוגו - מנוף לוגו - אתר ילקוט המנהל

פורום מידענות

פורום דילמות ושאלות

נאומים בקצרה

המאגר נועד להעשיר איש את רעהו, בבחינת "מכל חברי למדתי" וכל המוסיף מוסיפים לו

נושא: כוחו של מנהיג
לאחת מעיירות פולין הגיעה השמועה כי למחרת תגיע הרכבת הראשונה לעיירה. יצאו כל בני העיירה לחזות בפלא החדש, וביניהם יצא גם אדמו''ר העיירה. לא הסתפק האדמו''ר בהתבוננות ברכבת וניגש למשש במו ידיו את הקרונות והקטר. תמהו חסידיו לפשר
התנהגותו ושאלוהו על כך. השיב ל הם האדמו''ר: ''מכל דבר בעולם יש ללמוד לקחים. ראיתי את קרונות הרכבת, והנה קרים כקרח,
אולם הקטר היה חם ולוהט. הסקתי מסקנה:
''אם המוביל העומד בראש חם ולוהט, יש בכוחו לגרור אחריו גם רבים, שהם כשלעצמם קרים כקרח''.