לוגו - אתר המכללה לוגו - אתר ילקוט המנהל לוגו - מנוף לוגו - אתר ילקוט המנהל

פורום מידענות

פורום דילמות ושאלות

נאומים בקצרה

המאגר נועד להעשיר איש את רעהו, בבחינת "מכל חברי למדתי" וכל המוסיף מוסיפים לו

נושא: מסע אל עצמנו
המסע אל עצמנו
המסע עליו אנו מדברים ובו עוסקים, הוא מסע פנימי של היזכרות
באוצרות הטמונים בנו ובמתנותינו הייחודיות.
כל אחת ואחת היא היעד.
מטרת המסע היא החבירה אל עצמי ואל המיטב שכבר מצוי בי וטרם מומש.
עלינו לזכור כי הרצון לצאת למסע,
לטפס ולהעפי ל לפסגה, משותף לכל בני האדם.
עלינו לכבד את זכותו של הזולת לבחור בנתיב שברצונו לצעוד בו.
יש תמיד יותר מדרך אחת ויחידה אל הפסגה.
יופיים של החיים הוא בריבוי הנתיבים שהם מזמנים לנו.
עלינו להעניק הזדמנות לכל אדם להעפיל לפסגה.
ככל שאנשים רבים יותר יעפ ילו לפסגה,
כך ניצור יחד עולם טוב יותר בארגון ובמערכת החיים שלנו.
כולנו גם יודעים, שטרם הומצאו התהליך או השיטה שיכולים,
כבמטה קסם, לחולל את התהליך הזה למעננו.
כל אחת לעצמה היא השינוי שברצונה להיות.
כל אחת מאיתנו חייבת לייצר את הלהט הזה מתוכה.
א ין גמול בעולם שיפתה אותנו לצאת אל מעבר לאזורי הנוחות שלנו
לעבר הלא מוכר, לא צפוי ולא ידוע,
למעט אותה תשוקה אנושית הטבועה בנו,
להבין ולממש את עצמנו, כפי שנועדנו להיות.

http://www.tzafonet.org.il/kehil/menahalim/madrihim/2005-2006/3/manhigut%20pe dagogit.doc