לוגו - אתר המכללה לוגו - אתר ילקוט המנהל לוגו - מנוף לוגו - אתר ילקוט המנהל

פורום מידענות

פורום דילמות ושאלות

נאומים בקצרה

המאגר נועד להעשיר איש את רעהו, בבחינת "מכל חברי למדתי" וכל המוסיף מוסיפים לו

נושא: הדרכת ילדים
בעניין הדרכה בחינוך הילדים

(מתוך שו''ת ''אשר בנחל'' למוהרא''ש , ברסלב)


בעניין חינוך הילדים וכו', עליך לדעת, אשר עם ילדים צריכים להתנהג בסבלנות גדולה מאוד,
כי ילדים הם יהלומים, וכמו שיהלום צריכים בו סבלנות עד שמלטשים ומנקים אותו ומשבצים
אותו בטבעת וכו'.
וכל זה מדובר באבן טובה גשמית, על אחת כמה וכמה באין ערך כלל, עם נשמה קדושה,
עם ילדים טהורים, צריכים להתאזר בסבלנות הכי גדולה, ובפרט בדור הזה, שהשקר כל כך
מתגבר ומתפשט בעולם, ובפרט שהערב-רב עושים שמות בנשמות ישראל, והחינוך הכפרי עוקר מדי יום ביו מו מליון נפשות מהקדוש ברוך הוא, לזאת צריכים מאוד מאוד להישמר איך נוהגים עם ילדים, ובפרט כשרואים שיש לילד מידות טובות, אזי צריכים רק לשמחו ולעודדו ולבנותו, ובאופן הזה יכולים להצליח בחינוך, עד שהילדים יהיו אחר כך אסירי תודה להוריהם, שנתנו להם תשומת לב, אהבה וחום.

הנה אנו רואים הורים, שהם רצוצים, ואין להם זמן לשמוע את ילדיהם ולדבר עימהם, להתייחס אליהם, להתעניין בענייניהם ובמצבם וכו', אזי כיצד רוצים שיגדלו הילדים כפרחים?! גם פרחים גשמיים צריכים טיפול תמידי, לטפחם יום יום, להשקותם תדיר, לזבלם, לעדרם, ולתמכם וכו', על אחת כמה וכמה באין ערך כלל נשמות ישראל, ההורים צריכים להשקותם, להעניק להם חום , לטפחם, לתת להם מילה טובה, להגדילם ולהגביהם, ועל כולם צריכים לרחמים מרובים, להתפלל הרבה אל הקדוש-ברוך-הוא, לשפוך דמעות כמים שיצליחו בחינוך, ויזכו לילדים טובים.

גיל חמש-עשרה שש-עשרה הוא הגיל הקשה ביותר לילדים, כי הילד אינו יודע לאיזה כוון לילך- אם לטוב אם לאו, חס ושלום. ולכן זהו גיל קשה ומסוכן, ובו חל מפנה משמעותי אצל הילד, ובודאי ככל שהילד קטן יותר, יכולים עדין לישרו, ויש עליו השפעה, אבל ככל שמתגבר קשה יותר להטיל על יו מרות, ולומר לו מילה וכו'. ולכן כאשר הילד הגיע לגיל זה צריכים הרבה רחמים, אבל על-ידי אהבה וחום ותפילה וסייעתא דשמיא מצליחים.