לוגו - אתר המכללה לוגו - אתר ילקוט המנהל לוגו - מנוף לוגו - אתר ילקוט המנהל

פורום מידענות

פורום דילמות ושאלות

נאומים בקצרה

המאגר נועד להעשיר איש את רעהו, בבחינת "מכל חברי למדתי" וכל המוסיף מוסיפים לו

נושא: עזרה וסיוע

אם ברצונך להוציא אדם הנמצא במקום כלשהו,
אל תחשוב שדי לך לעמוד למעלה ולהושיט לו את ידך,
אלא עליך לירד כולך למטה אליו, ושם אחוז בידו,
וביחד העלהו עמך למעלה.....
(ע''פ ר' שלמה מקרלין)