לוגו - אתר המכללה לוגו - אתר ילקוט המנהל לוגו - מנוף לוגו - אתר ילקוט המנהל

פורום מידענות

פורום דילמות ושאלות

נאומים בקצרה

המאגר נועד להעשיר איש את רעהו, בבחינת "מכל חברי למדתי" וכל המוסיף מוסיפים לו

נושא: לכל העוסקים בצרכי ציבור
לכל העוסקים בצרכי ציבור:

''רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא אומר...
וכל העוסקים עם הציבור, יהיו עוסקים עמהם לשם שמים,
שזכות אבותם מסייעתם בידם וצדקתם עומדת לעד, ואתם, מעלה אני עליכם שכר הרבה כאילו עשיתם''.
(אבות ב, ב)

'' 'כל העוסקים עם הציבור , יהיו עוסקים לשם שמים' -
ולא כדי ליטול עטרה, לומר כך וכך עשיתי בשביל הציבור''.
(פירושו של רבי עובדיה מברטנורא)

'' 'וכל העוסקים עם הציבור', לאמור, גדולי העיר שהם עמלים בצורכי ציבור... יש להם להתעסק בצורכיהם לשם שמים, כלומר לתועלת ולכבודם, ולא להשתרר על יהם ולא להתגדל,
'שזכות אבותן מסייעתן', כלומר, שזכות אבותם של ציבור מסייעת את העוסקין עמהם, וכל מה שעולה בידם בזכות הציבור הוא''.
(פירושו של רבינו בחיי בן-אשר על המשנה)


''ומנהיגי ופרנסי ישראל תיתן להם מסילות בלבבם בשכל הישר והצדק איך להנהיג עמך ישראל , ויעסקו בצורכי ציבור באמונה. ותוציא מליבם הגאווה והשררות שלא יתנו חייתם בארץ החיים. ותתן להם כוח לסבול עול וטורח הציבור ומשא העם, כאשר ישא האומן את היונק. ותתן להם אומץ כוח ולשון לימודים כשיצטרכו ללכת בעבור הציבור אל היכל המלכים והשרים והשופטים ימצאו חן בעיניהם למען אשר ישכילו ויצליחו לטובת הרבים והיחידים''
(תהילים-דרכי חיים).