לוגו - אתר המכללה לוגו - אתר ילקוט המנהל לוגו - מנוף לוגו - אתר ילקוט המנהל

פורום מידענות

פורום דילמות ושאלות

נאומים בקצרה

המאגר נועד להעשיר איש את רעהו, בבחינת "מכל חברי למדתי" וכל המוסיף מוסיפים לו

נושא: אורות ונרות
בס''ד


מספר הרהורים בענייני נרות ואורות...
מתוך: עלון אמר 4 אולפנת עפרה


מוקדש לכל הורה, מורה, מדריכה לכולנו כבני אדם.

מה בין נר לאדם?

- הנר הוא כמו לב האדם – אפשר להמיס אותו, אך בשביל זה צריך אדם או גורם מבחוץ שיתקרב עם אור גדול, חזק ומק רין.
- צריך לזכור – בכוחו של האדם להאיר אך גם להחשיך לא רק את הנר אלא בעיקר את הלב.
- אם חסרה הליבה של הנר, הפתילה, מקום ההצתה – אין טעם בכל השעווה שמסביב, וכך גם בלבתו בל האדם – הלב.
- אף שכולם נראים דומים, יש כאלה המפיצים ריח מיוחד – וכך גם בנר.
- ה אש יש בכוחה לשרוף ויש בכוחה להאיר, וכך גם בכוחו של האדם.
- האור מצד אחד אין בו ממשות, אך מצד שני אי אפשר בלעדיו – וכך גם האור שאנו מקרינים לסביבתנו.
- צריך לשים לב שרוחות רעות וסוערות נמצאות מסביבנו, צריך לשמור היטב על האור של יכבה ובמיוחד על האור שבלב .
- בכניסת שבת וביציאתה, כשרוצים לחבר בין קודש לחול משתמשים בנר, וזהו בדיוק תפקידו של האדם, להצליח ליצור חיבור זה.
- האש הקרה מאפשרת התקרבות ואפילו נגיעה. הלב הקר דורש התקרבות ונגיעה.
- אכן, נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי.
- מעט מן האור מגרש הרבה מן החו שך – גם בלב.
- בחינוך כמו בנרות חנוכה- רק מעלים בקודש ואין מורידים.
- כל הנרות כשרים, ובכל השמנים אפשר לצאת ידי חובה, אך המהדרין מן המהדרין בשני המקרים ידעו לדבר על הייחודיות של הזך והטהור.
לך-
שיהיה לך הכח להמשיך להאיר

אביה ששר
ראש אולפנת ע פרה