פורום מידענות

פורום דילמות ושאלות
פרסומים ופעילויות מבית מנו
לחץ כאן


חדר כושר למנהל ובעל תפקיד
לחץ כאן


תזכורן מנו"ף
שירות תזכורות חודשיות למנהלים ומנהלות ישירות אליכם לוואטסאפ לפרטים לחצו כאן


עלון וירטואלי ילקוט המורה מספר 57


תוכנית הכשרת מנהלות


אופק חדש - מכללה ירושלים


חוזר לבעלויות תשע"ו / 6 מינוי מנהלים בחטיבה העליונה


חוזר מנכ"ל תשע"ז


לוח גנאט התשע


מורכבות חדשה למנהלים ולסגנים ראשונים.
שינויים בקביעת רמות המורכבות של בתי הספר. מידע אודות ההסכם,וכן מידע אישי מפורט (לאחר הזדהות) מפורסם בדף בפורטל עובדי הוראה


דמויות מופת חמ"ד לשנת תשע"ז


פורטל שו"ת


מינוי מנהלים- נוהל
נוהל מינוי מנהלים וסגני מנהלים במוסדות חינוך רשמיים.


נאומים בקצרה

המאגר נועד להעשיר איש את רעהו, בבחינת "מכל חברי למדתי" וכל המוסיף מוסיפים לו

נושא: אורות ונרות
בס''ד


מספר הרהורים בענייני נרות ואורות...
מתוך: עלון אמר 4 אולפנת עפרה


מוקדש לכל הורה, מורה, מדריכה לכולנו כבני אדם.

מה בין נר לאדם?

- הנר הוא כמו לב האדם – אפשר להמיס אותו, אך בשביל זה צריך אדם או גורם מבחוץ שיתקרב עם אור גדול, חזק ומק רין.
- צריך לזכור – בכוחו של האדם להאיר אך גם להחשיך לא רק את הנר אלא בעיקר את הלב.
- אם חסרה הליבה של הנר, הפתילה, מקום ההצתה – אין טעם בכל השעווה שמסביב, וכך גם בלבתו בל האדם – הלב.
- אף שכולם נראים דומים, יש כאלה המפיצים ריח מיוחד – וכך גם בנר.
- ה אש יש בכוחה לשרוף ויש בכוחה להאיר, וכך גם בכוחו של האדם.
- האור מצד אחד אין בו ממשות, אך מצד שני אי אפשר בלעדיו – וכך גם האור שאנו מקרינים לסביבתנו.
- צריך לשים לב שרוחות רעות וסוערות נמצאות מסביבנו, צריך לשמור היטב על האור של יכבה ובמיוחד על האור שבלב .
- בכניסת שבת וביציאתה, כשרוצים לחבר בין קודש לחול משתמשים בנר, וזהו בדיוק תפקידו של האדם, להצליח ליצור חיבור זה.
- האש הקרה מאפשרת התקרבות ואפילו נגיעה. הלב הקר דורש התקרבות ונגיעה.
- אכן, נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי.
- מעט מן האור מגרש הרבה מן החו שך – גם בלב.
- בחינוך כמו בנרות חנוכה- רק מעלים בקודש ואין מורידים.
- כל הנרות כשרים, ובכל השמנים אפשר לצאת ידי חובה, אך המהדרין מן המהדרין בשני המקרים ידעו לדבר על הייחודיות של הזך והטהור.
לך-
שיהיה לך הכח להמשיך להאיר

אביה ששר
ראש אולפנת ע פרה