לוגו - אתר המכללה לוגו - אתר ילקוט המנהל לוגו - מנוף לוגו - אתר ילקוט המנהל

פורום מידענות

פורום דילמות ושאלות

נאומים בקצרה

המאגר נועד להעשיר איש את רעהו, בבחינת "מכל חברי למדתי" וכל המוסיף מוסיפים לו

נושא: מחצית א
תלמידים יקרים וחביבים
היום עם סיום המחצית הראשונה של שנת הלימודים, אנן נחלק לכם את התעודות.התעודה במובן מסוים הינה המצלמה של המחצית הראשונה, והיא מתארת בצבעים שונים ומזויות שונות אתהמחצית הראשונה.כולנו עשינו צעדים של ממש וכל אחד הגיע בודאי להישג ים אשרמ בטאים את מאמציו.בל נשכח שלמרות החשיבות שיש המיחסים לציונים הלימודיים, הרי לנו חשוב קודם כל האדם שבתוכנו. יחסים שבין אדם לחברו, למוריו ולהוריו. מעשי החסד והנתינה שבהתנהגות היום יומית ואלה הם הדברים היותר חשובים.
ידוע לכם בודאי המשל של ר ישראל מסלנ ט ר-
ב כוחה של ציפור לדאות למעלה למעלה, אבל בתנאי שתניע את כנפיה בלי הרף.
אם היא מפסיקה ממעופה לרגע, הרי היא נופלת וצונחת למטה כך הוא האדם.
נאמץ מסר זה במעופה של הציפור וכך ננהג וביתר מרץ גם במחצית השניה של שנת הלימודים. אברך את כולכם בברכת מחיל לחיל.
(דב רההנהלה - שייקה שפירא)