לוגו - אתר המכללה לוגו - אתר ילקוט המנהל לוגו - מנוף לוגו - אתר ילקוט המנהל

פורום מידענות

פורום דילמות ושאלות

נאומים בקצרה

המאגר נועד להעשיר איש את רעהו, בבחינת "מכל חברי למדתי" וכל המוסיף מוסיפים לו

נושא: הנחת אבן פינה
נאום לטקס הנחת אבן פינה:

בעזרת ה' צור ישראל וגואלו
וברוב עם וכבוד הציבור כולו,
זוכים אנו היום בהנחת אבן הפינה
למבנה שיסייע בעבודתנו נאמנה.

הנחת אבן זו מבטאת את היסוד
למפעל גדול שישמש להרבה דורות,
ואנו תקווה שבית זה יב טא
את המטרות הנעלות שלשמן הוא ייבנה.

תהא אבן זו לאות ולהוכחה
כי אנו נעמיק את השתרשותנו באדמה,
וברצות ה' נעלה נצמח ונישא בברכה
ונניח עוד נדבך בישוב הארץ בהצלחה.

''ויהי נועם ה' עלינו
ומעשה ידינו כוננה עלינו''
נישא תפילה לה' אלוקינו
שיצלח חפצו בידינו
ונשלים את זה הבית לתפארה
ונזכה כולנו לחונכו במהרה.
(ליאורה ברנע 029931771)