לוגו - אתר המכללה לוגו - אתר ילקוט המנהל לוגו - מנוף לוגו - אתר ילקוט המנהל

פורום מידענות

פורום דילמות ושאלות

נאומים בקצרה

המאגר נועד להעשיר איש את רעהו, בבחינת "מכל חברי למדתי" וכל המוסיף מוסיפים לו

נושא: גשם - תפילה
''יפתח לך ה' את אוצרך הטוב את השמים לתת מטר ארצך בעתו''
(מסכת תענית)

אלוקינו ואלוקי אבותינו

בגשמי אורה - תאיר אדמה
בגשמי ברכה - תברך אדמה
בגשמי גילה - תגיל אדמה
בגשמי דיצה - תדשן אדמה
בגשמי הוד - תהדר אדמה
בגשמי ועד טוב - תועד אדמה
בגשמי זמרה - תזמר אדמה
בגשמי חיים - תחיה אדמה
בגשמי ישועה - תושיע אדמה
בגשמי כלכלה - תכלכל אדמה

כמו שאתה הוא ה'
אלוקינו רב להושיע
משיב הרוח ומוריד
הגשם לברכה.


(ממ''ד תורני הרצוג – עכו)