לוגו - אתר המכללה לוגו - אתר ילקוט המנהל לוגו - מנוף לוגו - אתר ילקוט המנהל

פורום מידענות

פורום דילמות ושאלות

נאומים בקצרה

המאגר נועד להעשיר איש את רעהו, בבחינת "מכל חברי למדתי" וכל המוסיף מוסיפים לו

נושא: תשורה
על עבודתיך המסורה והמועילה
הנך משרה אוירה של רוגע ונעימות.
על אף ההבדלים החיצוניים ביננו
אנחנו בנים לאותו אב רחום שבשמים,
ושותפים לאותה אומה יהודיה
המיוחדת משאר האומות.
התשורה הזו באה לסמל את
המשותף ביננו
איחולי הלבביים שתשתמשי בספר תהילים זה
ר ק בעתות שמחה והודיה לה'
המרעיף עלינו כל טוב
ושתראי אך טוב כל ימייך.

בהוקרה.

(נשלח ע''י מרים שלוסברג)