לוגו - אתר המכללה לוגו - אתר ילקוט המנהל לוגו - מנוף לוגו - אתר ילקוט המנהל

פורום מידענות

פורום דילמות ושאלות

נאומים בקצרה

המאגר נועד להעשיר איש את רעהו, בבחינת "מכל חברי למדתי" וכל המוסיף מוסיפים לו

נושא: מפקח הערכה ממנהלים

כבר אמרו חכמינו זכרונם לברכה
שאין לך כלי מחזיק ברכה
כלי שמוביל להצלחה
כלי של חינוך מתוך שמחה –
יותר ממנהיג.


''כשבא אדם לעיר יבדוק בראשיה''
כשרואה את קהלה יבדוק מי מנהיגיה!


אז רצינו להודות לך – המנהלת שלנו
על דוגמא אישית ייחודית שאת מהו וה לנו,
על שביד רמה ובלב בוטח
נתת תוכן חדש למושג ''מפקח''


מבוחן – למשותף
ממבקר – למאיר!
ממאיים – לבונה,
שמעודד וגם מעיר.


שמעצים ומאפשר, מפרגן אך גם דורש.
שמתווה דרכי שיפור ומשבח טוב שיש!
שמציבה לכולנו 2 צדדים תמיד –
מראה שמשקפת וחלון – חז ון אל העתיד!

(צוות מנהלים מחוז ירושלים)