לוגו - אתר המכללה לוגו - אתר ילקוט המנהל לוגו - מנוף לוגו - אתר ילקוט המנהל

פורום מידענות

פורום דילמות ושאלות

נאומים בקצרה

המאגר נועד להעשיר איש את רעהו, בבחינת "מכל חברי למדתי" וכל המוסיף מוסיפים לו

נושא: עזרה הדדית
כלים רבים יש.
תוף, כינור, חליל
ולכל אחד מהם יש צליל
לכל אחד יש שיר שאין דומה לו.
שיר עדין ויפה במיוחד רק לו.
אך אם נצרף את הצלילים כולם,
יהיה זה שיר מושלם.
צלילו של כל שיר יהיה יפה כפליים,
אך השיר האחד מכל השירים ינעם שבעתיים.

שירו של האדם ג ם הוא יפה ומיוחד,
ולכל אדם יש שיר שהוא שלו בלבד
אם לא ישמור האדם את שירו רק בשבילו,
אם יתן משירו לשירת החברים שלו,
אז שירו יהיה יפה הרבה יותר,
ושירת החבורה כולה תשמור על שירו שלא יגמר.

(מקור לא ידוע)