לוגו - אתר המכללה לוגו - אתר ילקוט המנהל לוגו - מנוף לוגו - אתר ילקוט המנהל

פורום מידענות

פורום דילמות ושאלות

נאומים בקצרה

המאגר נועד להעשיר איש את רעהו, בבחינת "מכל חברי למדתי" וכל המוסיף מוסיפים לו

נושא: הצלחה בלימודים
בס''דתפילה

הצלחה בלימודים

יהי רצון מלפניך ה' אלוקי ואלוקי אבותי שלא יארע דבר תקלה על ידי ולא אכשל בדבר הלכה, וישמחו בי חברי, ותאיר עיני במאור תורתך ותציליני מכל מכשול וטעות, הן בהוראה והן בלימוד. כי ה' יתן חכמה, מפיו דעת ותבונה. גל עיני ואב יטה נפלאות מתורתך. ומה ששגיתי כבר, העמידני על האמת, ואל תצל מפיו דבר אמת, כי ה' יתן חכמה מפיו דעת ותבונה. תנני לחן וחסד בעיני כל רואי, ותשלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידי. יערוף כמטר ליקחי. תזל כטל אמרתי, כשעירים עלי דשא וכרביבים עלי עשב. צור תעודה חתום תורה ב לימודי.

(מבוסס על תפילת המקובלים הראשונים זצ''ל