לוגו - אתר המכללה לוגו - אתר ילקוט המנהל לוגו - מנוף לוגו - אתר ילקוט המנהל

פורום מידענות

פורום דילמות ושאלות

נאומים בקצרה

המאגר נועד להעשיר איש את רעהו, בבחינת "מכל חברי למדתי" וכל המוסיף מוסיפים לו

נושא: אהבה
אישה יצאה מביתה וראתה שלושה אנשים בעלי זקן לבן ארוך, יושבים בחצר ביתה. הם לא היו מוכרים לה. פנתה ואמרה להם: ''אינני מכירה אתכם, אך ודאי רעבים אתם. היכנסו בבקשה לביתי כדי לאכול משהו.''
''האם בעלך בבית?'' שאלו. ''לא'', היא ענתה. ''אם כך, לא נוכל להיכנס'', השיבו.
בערב, כשחזר בעלה, ספרה לו האישה את שארע. ''לכי ספרי להם שאני בבית והזמיני אותם פנימה!''.
האישה יצאה והזמינה אותם להיכנס. ''איננו נכנסים לבית יחדיו'' הם ענו.
''מדוע?'' בקשה היא לדעת.
אחד הזקנים הסביר: ''זהו עושר'', אמר והצביע על אחד מחבריו. ''זהו הצלחה'' אמרכש הוא מצביע על השני. ''ואני אהבה''. והוסיף: ''כעת לכי להתייעץ עם בעלך את מי מאתנו אתם רוצים בביתכם''.
נכנסה האשה וספרה לבעלה את הדברים שאמרו. שמח בעלה מאד: ''נהדר!'', אמר, ''נזמין את העושר!. נזמינו למלא את ביתנו בעושר''.
אך אשתו לא הסכימה. ''יקירי, מדוע לא נזמין את הצלחה?''
כלתם, שהאזינה לשיחתם התפרצה והציעה: ''האם לא יהיה זה עדיף להזמין את האהבה? ביתנו יתמלא באהבה זה לזה''.
חשבו האיש והאישה, והחליטו לקבל את הצעת כלתם. ''צאי והזמיני את האהבה לביתנו'' אמר האיש לאשתו.
יצאה האישה ושאלה את שלושת הזקנים: מי מכם הוא האה ב ה? בבקשה היכנס והיה אורחנו''
אהבה קם והחל ללכת אל הבית. מיד קמו שני חבריו והחלו ללכת בעקבותיו.
מופתעת, שאלה האישה את העושר וההצלחה: ''הזמנתי רק את האהבה, למה גם אתם באים?''
השיבו הזקנים יחדיו: אם היית מזמינה את עושר או את הצלחה, השניים האחרים היו נשארים ב חוץ. אך מכיוון שהזמנת את האהבה- לכל מקום שהוא הולך, אנו הולכים בעקבותיו.

כי בכל מקום שנמצאת האהבה – באים העושר וההצלחה בעקבותיה