לוגו - אתר המכללה לוגו - אתר ילקוט המנהל לוגו - מנוף לוגו - אתר ילקוט המנהל

פורום מידענות

פורום דילמות ושאלות

נאומים בקצרה

המאגר נועד להעשיר איש את רעהו, בבחינת "מכל חברי למדתי" וכל המוסיף מוסיפים לו

נושא: דרך חדשה
אל תיפול ברוחך עקב המכשולים
הרבים בהם אתה נתקל במסעך
הרוחני , הם נמצאים שם בכוונה,
בכדי לחזק את שאיפתך
להגיע למטרה ,
ככל שהמטרה נעלה יותר ,
כן על כמיהתך להתעלות,
בכדי להשיגה,

{לקו''א ס''ו}