לוגו - אתר המכללה לוגו - אתר ילקוט המנהל לוגו - מנוף לוגו - אתר ילקוט המנהל

פורום מידענות

פורום דילמות ושאלות

נאומים בקצרה

המאגר נועד להעשיר איש את רעהו, בבחינת "מכל חברי למדתי" וכל המוסיף מוסיפים לו

נושא: תעדה - מכתב
להורים היקרים :
חז''ל אמרו: שמאל דוחה וימין מקרבת'' וכבר הורנו גדולי ישראל שעלינו להשתמש ב''ימין מקרבת'' ורק במקרים מסוימים ב''שמאל דוחה''
ועוד עיקר העיקרים בתורה ובקניית מידות טובות הוא היגיעה וההתאמצות '' לא יגעת ומצאת אל תאמין'' וכל החינוך שאנו מחנכים את ב נינו הוא להחשיב להם כמה יקר לפני הקב''ה העמל וההתמצאות שלהם - ואכן בנכם היקר עומל יום יום בתפילה במידות טובות ובהישגים. וכל זאת לגרום נחת להקב''ה
בואו וננצל את תעודת ההערכה להראות לילד כמה אנו מייקרים התעסקותו וזהו הדבר היחיד שיש לנו בעולם שרק זה עושה נ חת וממלא את כל ליבנו שמחהכתבה זיוה מגורי בהצלחה