לוגו - אתר המכללה לוגו - אתר ילקוט המנהל לוגו - מנוף לוגו - אתר ילקוט המנהל

פורום מידענות

פורום דילמות ושאלות

נאומים בקצרה

המאגר נועד להעשיר איש את רעהו, בבחינת "מכל חברי למדתי" וכל המוסיף מוסיפים לו

נושא: תודה על עזרה
להלן מספר ציטוים
אשלם תודות לך- תהלים נו
גדול המעשה וגדול העושה- תלמוד בבלי

ונאמן הוא בעל מלאכתך שישל שכרך- אבות ב
כי יש שכר לפעולתך- ירמיהו לא
מעשים נאים מפארים את האדם
אין אדם נאה אלא מי שמעשיו נאים