לוגו - אתר המכללה לוגו - אתר ילקוט המנהל לוגו - מנוף לוגו - אתר ילקוט המנהל

פורום מידענות

פורום דילמות ושאלות

נאומים בקצרה

המאגר נועד להעשיר איש את רעהו, בבחינת "מכל חברי למדתי" וכל המוסיף מוסיפים לו

נושא: ספר
הספר-המשובח שבחברים
אם תרצה ישעשעוך חידודיו
ואם תרצה יעסיקוך תוכחותיו


הוא כולל כל דבר
הראשון והאחרון, החולף והקיים
והוא ''מת'' אשר ידבר על המתים
וימסור תולדות החיים.
בדרך המשמח את השמחים בו.
לא ימצא
לא חבר נאמן יותר
ולא בן לוויה ציתן יותר
ו לא מורה שלם יותר

הוא ידי שלא יזיק ולא ימנע ממך טובה,
ואם אתה – גולה הוא יהיה לך חבר בבדידותך,
רע בנכר, נר באפלה והנאה בגלמידות.

הוא יועיל לך – ולא יבקש תועלת
יתן ולא יקח

כאמור הספר הוא הטוב שבחברים

(ר' משה אבן עזרא)