לוגו - אתר המכללה לוגו - אתר ילקוט המנהל לוגו - מנוף לוגו - אתר ילקוט המנהל

פורום מידענות

פורום דילמות ושאלות

נאומים בקצרה

המאגר נועד להעשיר איש את רעהו, בבחינת "מכל חברי למדתי" וכל המוסיף מוסיפים לו

נושא: רבין
תלמידים...
חלפה שנה נוספת מאותו יום אומלל בו עמדה מדינת ישראל בפני מציאות קשה ונוראה שהרעידה את המדינה והעולם. עדין קשה להאמין. האם רצח זה יכול היה לקרות בעם שעל ערכיו הם ההפך הגמור.
נאמר- חביב אדם שנברא בצלם אלוקים, -לא תרצח- יהי כבוד חברך חב יב עליך כשלך ועוד ועוד.
אנו עם אשר ידע תמיד להתלכד בפני הסכנות מבחוץ, אנו פועלים להשיג שלום בינינו לבין האויב, אולם האם הצלחנו לעשות שלום בינינו לבין עצמנו-
נאמר- צדיק באמונתו יחיה- דהיינו כל פרט רשאי לחשוב על פי דרכו ואמונתו. מאידך מותר לכל אחד לנסות להשפיע, לשכנע,לקיים דיאלוג עם השני גם ואולי דוקא כשהשני חולק עליו. האם לא נוכל לאמץ דרך של סובלנות ואורך רוח כלפי הזולת כאשר אנו מנסים לשנות עמדות של השני.
נאמץ את דרכו של אהרון, עליו נאמר שהיה אוהב שלום, רודף שלום, ואוהב את הבריות. נהפוך את יום הכתם השחור בו נר צח יצחק רבין
ליום של אתגר ושינוי דרך בבחינת -(ציטוט מהמקורות) דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. (מתוך דבר המנהל, שייקה שפירא)