לוגו - אתר המכללה לוגו - אתר ילקוט המנהל לוגו - מנוף לוגו - אתר ילקוט המנהל

פורום מידענות

פורום דילמות ושאלות

חדשות חינוך

הגזמת מגן


מחקר ראשון מסוגו של המרכז הארצי לבחינות והערכה מגלה את ההיקף וההבדלים בין ציון המגן שבית הספר מעניק לתלמידים לבין מבחן הבגרות החיצוני, ומגלה שונות בפערים בין המגזרים, סוגי הפיקוח, המגדר ואף בין מקצועות הלימוד. המחקר בדק 735,238 ציוני מגן ובגרות חיצונית ש ל 91,689 תלמידים שנבחנו בבחינות הבגרות בשנת 2013 והם המחזור שרבים ממנו נרשמים כעת ללימודים במוסדות להשכלה הגבוהה. המרכז לבחינות והערכה ביצע את המחקר יחד עם הרשות הארצית למדידה והערכה במשרד החינוך בהזמנת ראשי האוניברסיטאות, על רקע רעיונות שהועלו בעבר לצמצם את מספר בחינות הבגרות החיצוניות ולהסתמך על ציוני הבגרות הבית ספריים כתחליף. במרכז הארצי לבחינות ובאוניברסיטאות ציינו כי הפערים וההבדלים בפערים בין מגזרים ובתי ספר, אינם מאפשרים לדעת האם ציון הבגרות משקף את ידע התלמיד, אך יתרה מכך הם נותנים יתרון לתלמידים שבבית ספרם מעניקים ציוני מגן גבוהים ופוגעים בתלמידים בבתי ספר שבהם ציוני המגן נמוכים יחסית. מממצאי המחקר עולה כי 15.7% מבתי הספר בישראל נמצאו כ''מקילים''. אלו בתי ספר שבהם קיימים פערים של עשר נקודות ומעלה בין ממוצעי ציוני המגן לממוצעי ציון הבגרות. במגזר הי הודי 10.6% מבתי הספר נמצאו כמקילים. במגזר הלא יהודי 34% מבתי ספר נמצאו כמקילים. ציון הבגרות הבית ספרי השנתי (ציון המגן) בכלל בתי הספר גבוה בממוצע ב-6.4 נקודות מציון הבגרות החיצונית, במגזר היהודי גבוה בממוצע ב-5.8 נקודות מהבגרות, במגזר הערבי הפער עולה לכדי 8.7 נקודות ובמגזר הבדואי פער של 10.1 נקודות. ד''ר ענת בן סימון, מנכ''לית המרכז הארצי לבחינות והערכה, אומרת: ''הפערים הגדולים שנמצאו בין ציון המגן לציון בחינת הבגרות אינם מאפשרים לדעת באיזו מידה ציון הבגרות הסופי אכן משקף את ידיעותיו של התלמיד, או לחלופין את היתרון שניתן לו על ידי בית הספר בבחינת המגן. מדובר בהבדלים גדולים יחסית בין בתי ספר המקנים יתרון גורף לתלמידיהם באמצעות ציון מגן מוגדל. פערים כאלו בין קבוצות אוכלוסיה כגון בין בנים לבנות, בין זרמים חינוכיים ובין מגזרים הם עניין מטריד''. פרופ' אסף פרידלר,

תאריך:

05/16/2019

שעה:

1:20:37 PM