לוגו - אתר המכללה לוגו - אתר ילקוט המנהל לוגו - מנוף לוגו - אתר ילקוט המנהל

פורום מידענות

פורום דילמות ושאלות

חדשות חינוך

משרד החינוך יוציא את הסייעות הרפואיות מבתי הספר


בחודש יולי הודיעו משרד החינוך והבריאות כי בשנת בלימודים הנוכחית מערך הסייעות הרפואיות, המלוות תלמידים אלרגיים בגני הילדים ובכיתות א'-ב' ימשיכו בעבודתן, ובכך הפכו את החלטת משרד הבריאות מחודש אפריל, שלפיה המערך יבוטל. כעת מתברר כי ביטחון הילדים האלרגיים מו טל בספק, כיוון שמשרד החינוך שוב החליט לאחרונה על ביטולן באופן חלקי, לאחר שהוקם צוות שבחן את הנושא במהלך החודשים האחרונים. בתגובה, הוציאה מזכלי''ת הסתדרות המורים יפה בן דוד מכתב למנהלי בתי הספר, צוותי ההוראה והגננות, שבו כתבה כי היא מחדשת את המאבק בנושא וקו ראת להם לא לשתף פעולה עם צוותי הדרכה מטעם משרד החינוך בנושא הטיפול בילדים האלרגיים. ''לצערי, במשרד החינוך והבריאות החליטו לפעול באופן חד צדדי ולחזור למתווה שלפיו הם יבטלו את התקנים של הסייעות הרפואיות ובמקומם יטילו את האחריות לטיפול בילדים עם אלרגיה מסכנת חיים על עובדי ועובדות ההוראה'', נכתב בפתח הדברים. ''הסתדרות המורים לא תאפשר צעד זה, שפוגע באופן מהותי בעבודה החינוכית. לא הותירו לנו ברירה אלא לחדש את המאבק. לא ניתן שיטילו על עובדי ועובדות ההוראה אחריות, לרבות פלילית, שנובעת מטיפול רפואי שעל המדינה לספק''. (עפר לבנת – מעריב השבוע – 28.03.2019)

תאריך:

05/16/2019

שעה:

1:19:47 PM