לוגו - אתר המכללה לוגו - אתר ילקוט המנהל לוגו - מנוף לוגו - אתר ילקוט המנהל

פורום מידענות

פורום דילמות ושאלות

חדשות חינוך

כל ההתחלות קשות


אומרים שכל ההתחלות קשות בכל הקשור למקצוע ההוראה, נראה כי המציאות בשטח מוכיחה שאמרה זו נכונה בהחלט. נשירת מורים הנמצאים בשנותיהם הראשונות במקצוע גדלה ונהפכה לתופעה שמטרידה מדינות רבות בעולם, בהן גם בישראל. על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שיעור המור ים שעזבו את מערכת החינוך במהלך חמש השנים הראשונות לעבודתם הגיע ב-2015 ל-23% בחינוך היסודי, 33% בחטיבות הביניים ו-37% בחטיבות העליונות. כשברקע ארגון והסתדרות המורים מאיימים כל העת בשביתות מחאה בשל שכרם הנמוך של המורים, ההנחה הרווחת שנשירת המורים נובעת בעיק רם מתנאי שכרם, וכי אם רק נשכיל ונשלם להם שכר ראוי יותר הדבר ימנע מהם לעזוב את המערכת. ואולם נראה כי הפתרון לבעיה אינו נשען על תנאי השכר בלבד, אלא טמון במידה רבה גם במורכבות תהליכי הכניסה וההסתגלות להוראה ולאתגרים שניצבים בפני המורים החדשים. מחקרים רבים בי שראל ובעולם מראים כי נשירת המורים מיוחסת לתנאי עבודה, לעומס הרב, לחוסר היכולת להתמודד עם בעיות משמעת, וכמובן לנושא השכר. מחקרים מראים כי קיים פער בין המציאות בבית הספר לבין החזון, הידע המקצועי והכישורים שאותם רוכש המורה בשלב הכשרתו. אני פוגשת לא אחת מורים המגיעים לבתי הספר מלאי מוטיבציה וידע, שעם הגעתם לבית הספר מוצאים עצמם מתבקשים להסתגל לקיים. עקב צעירותם במערכת, הם מקבלים את המסר שעליהם להשתלב וללמוד מאחרים, ולא אחת זוכים ליחס לא אוהד בלשון המעטה, כאשר הידע הרב שהם מביאים עמם אינו בא לידי ביטוי. זאת א ף שאותם מורים מגידים מהמכללות לחינוך כשהם מצוידים במשאבים שיכולים להזרים למערכת ולבתי הספר אוות דם חדש, שכל כך נחוץ לה. הם רכשו שיטות הוראה חדשניות, שולטים בטכנולוגיות מתקדמות, ובאים עם מוטיבציה ותשוקה להוראה – שעל פי מחקרים רבים מהוות גורם משמעותי ביצירת מוטיבציה ללמידה בקרב התלמידים. המפתח להצלחת המורים החדשים ולצמצום תופעת נשירתם מהמערכת החינוך הוא בתמיכה בשלב כניסתם למקצוע, תוך יציאת סביבות עבודה בבתי הספר שיתמכו בצרכיהם ויאפשרו להם לשגשג ולהמשיך ולהתפתח. עלינו לשנות את המאזן הנוכחי בו המורים החדשים פ

תאריך:

01/13/2019

שעה:

10:54:12 AM