לוגו - אתר המכללה לוגו - אתר ילקוט המנהל לוגו - מנוף לוגו - אתר ילקוט המנהל

פורום מידענות

פורום דילמות ושאלות

חדשות חינוך

כתיב, על מלא


ההחלטה על השימוש בכתיב חסר נקבעה ערב הקמת המדינה ע''י ועד הלשון העברית. למרות זאת, מכיוון שלאורך השנים לא נעשה שימוש בניקוד כמעט בשום מקום לא בבתי ספר, לא בספרים, לא בעיתונים ולא באינטרנט, נהגו רבים להשתמש דווקא בכתיב המלא. זה אומנם צורם לחלק משוחרי הלשון העברית אבל באקדמיה ללשון שמו לב למגמה הזו והחליטו ללכת לקראת העם. ההחלטה החדשה קובעת כי החל מעתה יודפסו כל הספרים וכתבי העת לפי הכללים החדשים. האקדמיה עידכנה את העורכים בעיתונים ובאינטרנט באשר להנחיה החדשה. באקדמיה מקווים ומאמינים כי הציבור יאמץ את ההמלצ ות החדשות, כדי ליצור אחידות בכתיב. כדי להקל על המעבר תקיים האקדמיה קורסים והשתלמויות לעורכי לשון וגם לציבור, ובמהלכם יילמדו הכללים החדשים. מדובר בכמה עשרות מילים. המהפכה תקרה בארבעה מישורים. מילים שנכתבו בלי האות ו''ו (כמו למשל תכנית) ייכתבו עם ו''ו (תוכנית ); מילים שכתבנו בלי יו''ד כחיריק (כמו למשל מצדי) ייכתבו עם יו''ד (מצידי) מילים שכתבנו עם יו''ד אחת (כמו למשל מיד) יכתבו עם שתי יו''דים (מייד); מילים בודדות שכתבנו בלי יו''ד (כמו למשל שער) נכתוב עם יו''ד (שיעור). באקדמיה אומרים: השינויים אינם פתרון קסם לכל בעיות הכתיב העברי. עם זאת, מכיוון שרוב רובם של הטקסטים העבריים נכתבים כיום ללא ניקוד, ואילו הכתיב המנוקד נהוג רק בספרי קודש, בספרי ילדים ובספרי לימוד לתלמידים צעירים ולעולים חדשים, יש חשיבות לכתיב המלא''. באקדמיה מציינים כי ההחלטה להנהיג כתיב מלא התקבלה על סמך בחינה ממושכת ומדוקדקת של מנהגי הכתיב הרווחים בהוצאות הספרים, בעיתונות ובאינטרנט. יו''ר ועדת הדקדוק של האקדמיה, פרופ' יוסף עופר, הביע תקווה שהכללים החדשים יתקבלו בברכה בקרב עורכי הלשון וכותבי העברית באשר הם, וכי בתוך תקופה סבירה יהפכו לנחלת הכלל. ( תמר טרבלסי חדד – 18.06.2017 – ידיעות אחרונות)

תאריך:

11/09/2017

שעה:

11:18:42 AM