לוגו - אתר המכללה לוגו - אתר ילקוט המנהל לוגו - מנוף לוגו - אתר ילקוט המנהל

פורום מידענות

פורום דילמות ושאלות

חדשות חינוך

סערת הקוד האתי למרצים


ביקורת חריפה לאחר הפרסומים על הקוד האתי שחיבר פרופ' אסא כשר. במערכת הפוליטית ובארגונים המייצגים את המוסדות להשכלה גבוהה הביעו ביקורת רבה בסוף השבוע, בעקבות הפרסומים על הקוד האתי שחיבר פרופ' אסא כשר בנושא התנהלות פוליטית של מרצים באוניברסיטאות ומכללות, לב קשת שר החינוך נפתלי בנט. הסעיף המרכזי בקוד עוסק באיסור הבעת דעה פוליטית על ידי מרצים במוסדות להשכלה גבוהה במהלך השיעורים. הקוד הוגש לאחרונה לבנט, המשמש גם יו''ר המועצה להשכלה גבוהה והוא צפוי להביאו בקרוב לאישור בפני מליאת המועצה להשכלה גבוהה. עפ''י הקוד, הא יסור להתבטא פוליטית בפני סטודנטים יהיה תקף, למעט במקרים שהדבר מתחייב כחלק מההוראה, למשל בקורסים בנושאי מדעי המדינה ויש גם סנקציות: אם מרצה יקדם את השקפתו הפוליטית במהלך שיעור והסטודנטים יתלוננו על כך בפני יחידה מפקחת שתוקם במוסד לצורך כך – יישקלו נגדו צעד ים משמעותיים. ועד ראשי האוניברסיטאות הביע אמש התנגדות לקוד ובהודעה שפירסם נכתב, בין השאר, כי ''הצעת הקוד האתי שניסח פרופ' אסא כשר מפקיעה מן המוסדות להשכלה גבוהה את החופש לקבוע את כללי ההתנהלות וההתנהגות של חברי הסגלים האקדמיים, ובכך מפר באופן חמור ויסודי א ת תפיסת החופש האקדמי. עוד נמסר כי ''עיון מדוקדק בהצעת הקוד מראה כי אף שהוא מוגדר כ'קוד אתי של ההתנהלות הראויה בתחומי חפיפה בין פעילות אקדמית לפעילות פוליטית', רבים מסעיפיו עוסקים באופי כלל הפעילות האקדמית בתחומי המחקר וההוראה. בכך הופר הקוד לאוסף של כללים מוכתבים שלטונית על מכלול הפעילויות האקדמיות של חברי הסגל האקדמי בישראל''. השר בנט ציין בתגובה: ''חופש אקדמי מוחלט, כן. קידום אג'נדות פוליטיות של מרצים באקדמיה, לא''. לטענתו, ''הקוד נכתב בהשראת קוד אתי דומה שמיושם זה עשרות שנים במוסדות ההשכלה הגבוהה בארה''ב, ומ י שיקרא את כולו – יבין שמותר למרצים להביע דעה פוליטית, רק לא בכיתה. שר החינוך בנט, מי שהזמין את כתיבת הקוד, לא מתרגש מהמחאה הציבורית וטען כי ''הקוד מיועד למנוע פוליטיזציה ונכתב בהשראת קוד אתי דומה שמיושם מזה עשרות שנים במוסדות להשכלה גבוהה בארה''ב''. (דן לבי

תאריך:

10/09/2017

שעה:

10:10:29 AM