לוגו - אתר המכללה לוגו - אתר ילקוט המנהל לוגו - מנוף לוגו - אתר ילקוט המנהל

פורום מידענות

פורום דילמות ושאלות

חדשות חינוך

אפשר לצמצם את הנשירה מהאקדמיה – צריך רק לרצות


השונות הרבה בכישורי הסטודנטים מציבה בפני המוסדות אתגר גדול: כיצד לאחוז בזה, וגם מזה לא להניח את ידך? מוסדות יכולים שלא לאחוז בשור בקרניו: מכללה או אוניברסיטה, יכולה להחליט שהיא מציבה בפני תלמידיה רף מסויים, ותלמיד שלא יגיע לרף לא יוכל להשלים את לימודיו ב מוסד. ללמד סטודנטים חזקים זה קל יותר ומתגמל יותר: המוסד נאלץ להתמודד עם הרבה פחות תלונות, ואנשיו יכולים להינות מהתחושה שהם מורים טובים, המלמדים סטודנטים מצוינים – ולפיכך להאמין שהעולם הוא מקום יפה, המסביר פנים לברואיו. זו גישה לגיטימית; אולם כזאת שלכל הפח ות באחרונה זוכה להסתייגות מצד בעל המאה: הוועדה לתכנון ותקצוב של המועצה להשכלה גבוהה, שמנסה למזער את שיעורי הנשירה של סטודנטים. מוסד יכול גם לנקוט שיטה הפוכה: ללמד ברמה לא גבוהה, כדי שגם הסטודנטים החלשים יעמדו בדרישות ויצליחו בלימודיהם. המחיר של גישה כזאת עלול להיות במוניטין של המוסד, ובהתאמה ביכולת של בוגריו להשתלב בחברות המובילות. גם גישה זו אינה מופרכת. עולם התוכנה וההיי טק גדול דיו, ויש בו צורך גם לעובדים בעלי יכולות גבוהות פחות, מנגד, שום מוסד לא שש לוותר על סטודנטים חזקים. ואולם אין הכרח לבחור כך או כך. אפשר להכשיר סטודנטים חזקים וחלשים יחד, כך שהחזקים מממשים את הפוטנציאל הגבוה שלהם בלי שהחלשים יינשרו מהלימודים. כדי לעמוד באתגר גדול זה צריך שיתקיימו כמה תנאים. ראשית, צריך שהמרצים יהיו מחויבים לסטודנטים ולהוראה במקום הראשון ובאופן מלא. הגישה של סגל הה וראה צריכה להיות: ללמד ברמה גבוהה, ולסייע באופן פרטני לתלמידים החלשים, כדי שגם אם לא ישיגו ציונים גבוהים, לכל הפחות יגיעו לקו המטרה. תנאי שני הוא שגודלו של כל הכיתות יהיה כזה שיאפשר למורה להכיר כל תלמיד, לנטר את מצבו ולהושיט לו יד לפני שהוא נשמט לתהומות. לבסוף, מוסד ששמו אינו הולך לפניו ככזה שכל מי שייצא משעריו הוא עילוי - ומנגד ששמו גם אינו הולך מאחוריו, שכל מי ששילם בו שכר לימוד, זכה בתום כמה שנים לתואר, צריך לסייע לבוגריו להשתלב בשוק העבודה, במקום המתאים להם. בוגר מעולה יזכה להפניה עם המלצה לתפקיד מאתג

תאריך:

05/07/2017

שעה:

11:35:52 AM