פורום מידענות

פורום דילמות ושאלות
פרסומים ופעילויות מבית מנו
לחץ כאן


חדר כושר למנהל ובעל תפקיד
לחץ כאן


תזכורן מנו"ף
שירות תזכורות חודשיות למנהלים ומנהלות ישירות אליכם לוואטסאפ לפרטים לחצו כאן


עלון וירטואלי ילקוט המורה מספר 57


תוכנית הכשרת מנהלות


אופק חדש - מכללה ירושלים


חוזר לבעלויות תשע"ו / 6 מינוי מנהלים בחטיבה העליונה


חוזר מנכ"ל תשע"ז


לוח גנאט התשע


מורכבות חדשה למנהלים ולסגנים ראשונים.
שינויים בקביעת רמות המורכבות של בתי הספר. מידע אודות ההסכם,וכן מידע אישי מפורט (לאחר הזדהות) מפורסם בדף בפורטל עובדי הוראה


דמויות מופת חמ"ד לשנת תשע"ז


פורטל שו"ת


מינוי מנהלים- נוהל
נוהל מינוי מנהלים וסגני מנהלים במוסדות חינוך רשמיים.


חדשות חינוך

חוברת לתלמידים על הנהגות בין אדם לחבירו


פרויקט חדשני ללימוד התנהגות היחיד ברשות הרבים, בדרכם של גדולי התורה והחסידות לדורותיהם ומייסדי העיר בני ברק, החל לפעול באחרונה כתכנית לימודית וחינוכית שנתית לתלמידי תלמודי תורה, ביזמתו של הרב חנוך זייברט, ראש העיר בני ברק, באמצעות המחלקה לאיכות הסביבה וא גף החינוך של העירייה. לליווי מסגרת זו, הוציאה לאור המחלקה העירונית לאיכות הסביבה, שבראשות הרב פרץ אברמוביץ, חבר מועצת העירייה ובהנהלת הרב מרדכי ויסלובסקי, חוברת מהודרת וגדושת תוכן ''יחיד ורבים'' לתלמידי הת''תים, ובה חמישה שערים: דרך הרבים- הליכות דרך ארץ בדר ך; רשות נקיה- סדר ונקיון ברשות הרבים; נוי העיר- שמירת הסביבה וטיפוח נוי העיר; הרשות שלך- שותפות בשמירת הבטיחות והרחקת נזקים מרשות הרבים; שומר העיר- שמירת הרכוש הציבורי ושלוות הנפש ברחובות העיר.
(המודיע – 17.03.2017)

תאריך:

12/06/2017

שעה:

10:03:16