פורום מידענות

פורום דילמות ושאלות

חדשות חינוך

יורחב חוק חינוך חובה חינם לילדים חולים מתחת לגיל 5


מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק חינוך חינם לילדים חולים. על פי ההצעה, חוק חינוך חינם לילדים חולים החל כיום על ילדים שגילם מעל 5 שנים, יחול על כל הילדים החולים הזכאים לחינוך חובה בהתאם לחוק לימודי חובה. מציעי החוק אמרו כי בהתאם להגדרות בחוק חי נוך חינם לילדים חולים קיימת חובה להעניק שירותי חינוך לילדים חולים הסובלים ממחלה מתמשכת או ילדים מאושפזים. עם זאת ''ילד חולה'' הוגדר בחוק חינוך חינם לילדים חולים כ''ילד שגילו מעל 5 שנים השוהה בבית במשך תקופה העולה על 21 ימים רצופים על פי הוראת רופא''. הדבר נות ן מקום לפרשנות, כך שבכל הנוגע לילדים חולים הנמצאים בביתם אין זכאות לילדים חולים בגילאי 3-4 לקבל שירותי חינוך. בכך נמנעה מהם עד היום האפשרות לחינוך כמתחייב בחוק לימוד חובה. ''גם ילדים בין גיל 3-5 זכאים לתמיכה ולאותם פתרונות להם זכאים ילדים מעל גיל 5''. אמר ח ''כ חנין, ממציעי החוק.
(פ.יוחנן – שחרית – 09.03.2017)

תאריך:

11/06/2017

שעה:

11:07:53 AM