פורום מידענות

פורום דילמות ושאלות
פרסומים ופעילויות מבית מנו
לחץ כאן


חדר כושר למנהל ובעל תפקיד
לחץ כאן


תזכורן מנו"ף
שירות תזכורות חודשיות למנהלים ומנהלות ישירות אליכם לוואטסאפ לפרטים לחצו כאן


עלון וירטואלי ילקוט המורה מספר 57


תוכנית הכשרת מנהלות


אופק חדש - מכללה ירושלים


חוזר לבעלויות תשע"ו / 6 מינוי מנהלים בחטיבה העליונה


חוזר מנכ"ל תשע"ז


לוח גנאט התשע


מורכבות חדשה למנהלים ולסגנים ראשונים.
שינויים בקביעת רמות המורכבות של בתי הספר. מידע אודות ההסכם,וכן מידע אישי מפורט (לאחר הזדהות) מפורסם בדף בפורטל עובדי הוראה


דמויות מופת חמ"ד לשנת תשע"ז


פורטל שו"ת


מינוי מנהלים- נוהל
נוהל מינוי מנהלים וסגני מנהלים במוסדות חינוך רשמיים.


חדשות חינוך

סקר עמדות הורים כלפי מערכת החינוך - תשע"ו:


85% מההורים בישראל חשים כי הם מפקידים את ילדם בידיים טובות
עלייה בשיעור ההורים בחטיבות העליונות שמדווחים שמערכת החינוך
מדגישה ערכים ותרומה לקהילה
 כ-75% מההורים מרוצים מבית הספר וחשים כי ילדם אוהב ללכת אליו.
 כ-85% מהם חשים כי הם מפקידים את ילדם בידיים טובות.
 מרבית ההורים (כ-75%) דיווחו כי בית הספר מעדכן אותם לגבי המצב הלימודי של ילדם וכי יש להם אוזן קשבת בבית הספר. שיעור נמוך יותר של הורים חשים שותפים בעיצוב וקידום מטרות בית הספר (כ-40%).
 בחטיבות העליונות נרשמה עלייה בתפיסת הה ורים את מערכת החינוך כמדגישה בפועל ערכים כמו תרומה לקהילה, סובלנות וכבוד לאחר ולשונה, מימוש עצמי, הישגיות, כישורים בין-אישיים וחברתיים, המסורת והמורשת התרבותית ועוד (עלייה של 5% עד 15% בערכים השונים) - ערכים אשר הרוב המכריע של ההורים רואים חשיבות בהדגשתם בבתי הספר.

מנכ''ל משרד החינוך, שמואל אבואב: ''מערכת החינוך היא בית, ביתם השני של תלמידי ישראל, ועלינו לפעול כדי שכל ההורים יחושו שהם מפקידים את ילדם בידיים טובות. אנחנו עדים לכך שיותר ויותר הורים מביעים שביעות רצון ממערכת החינוך, ומדווחים שילדיהם אוהבים ללכת לבית הספר, ואני רוצה לברך את ציבור עובדי ההוראה על ההישג החשוב הזה. נמשיך לשפר את מערכת החינוך, נמשיך להעניק לתלמידים סביבה חינוכית תומכת, נמשיך לתת להורים סיבות לתת אמון במערכת ונמשיך לחזק את הצד הערכי בבתי הספר. מערכת החינוך שמה דגש מיוחד על חינוך לערכים, ואני שמח לראות עדים חיוביים לכך בסקר זה''.

הסקר נערך על ידי הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ''ה) בקרב הורים לתלמידים בבתי ספר יסודיים, חטיבות ביניים וחטיבות עליונות. בשנת הלימודים תשע''ד החלה ראמ''ה לנטר את עמדות הורי התלמידים כלפי מערכת הח ינוך והסביבה הלימודית של ילדיהם בבית הספר באמצעות סקר רחב היקף במדגם ארצי מייצג של הורים. הסקר מועבר אחת לשנתיים, ושנת הלימודים תשע''ו היא השנה השנייה שבה מועבר הסקר. הסקר נועד לשקף תמונת מצב מייצגת ובת השוואה (בין קבוצות אוכלוסייה ולאורך זמן), במגוון נושא

תאריך:

07/06/2017

שעה:

09:24:56