פורום מידענות

פורום דילמות ושאלות

חדשות חינוך

הממשלה אישרה את הצעת השרים בנט ואלקין בנושא חינוך ישראלי במזרח ירושלים


תגובש תכנית חומש ממשלתית לשיפור איכות החינוך במזרח ירושלים, לצד צמצום פערים חברתיים כלכליים,
בדגש על עידוד תכנית הלימודים הישראלית
בתכנית: בניית כיתות חדשות, הגדלת שיעור הזכאים לבגרות, הגדלת שיעור הזכאים לתעודה טכנולוגית וצמצום נשירה

ממשלת ישראל א ישרה היום (א') את הצעת משרד החינוך ומשרד ירושלים ומורשת להקמת צוות עבודה בינמשרדי. בהתאם להחלטת הממשלה, תוך 30 יום יגיש צוות העבודה לאישור הממשלה תכנית עבודה מפורטת לצמצום פערים חברתיים כלכליים במזרח ירושלים, ומקורות מימון ליישומה.
מטרת תכנית החומש היא שיפור איכות החינוך במזרח העיר ירושלים, בדגש על עידוד תכנית הלימודים הישראלית בבתי הספר. זאת, מתוך מטרה לשפר את איכות החיים והסביבה של תושבי השכונות הערביות בעיר ירושלים, ולחזק את יכולת ההשתלבות של תושבי מזרח ירושלים בחברה ובכלכלה הישראלית, ובכך לחזק את חו סנה הכלכלי והחברתי של הבירה כולה.

שר החינוך, נפתלי בנט: ''הגיע הזמן שגם במזרח ירושלים ילמדו את תכנית הלימודים הישראלית מכיתה א. ירושלים צריכה להיות מאוחדת במעשים ולא במילים. לכן ממשלת ישראל תאשר היום את היעדים החדשים שאנו מגדירים עבור החינוך במזרח ירוש לים: צמצום נשירה , העלאת מספר הזכאים לבגרות, לימוד חינוך טכנולוגי ונוספים. ככל שתועמק הלמידה לפי תכנית הלימודים הישראלית כך נמשיך לחזק את מערכת החינוך במזרח העיר כי כך בונים עתיד״.

השר להגנת הסביבה, ירושלים ומורשת, חה''כ זאב אלקין (ליכוד): ''אנו מביאי ם היום לממשלה שורת החלטות משמעותיות לתושבי ירושלים ולרווחתם. אחת מהן היא החלטה דרמטית בתחום החינוך במזרח י-ם שתשפיע על עתיד הנוער בשכונות הערביות בירושלים ושילובו בטווח הרחוק בחברה הישראלית. אם כיום לומדים כ-7% בכיתות א' את התוכנית הישראלית, הצבנו יעדים ה קובעים כי בעוד 5 שנים כ-36% ילמדו בכתה א' את התוכנית הישראלית. במקביל קובעת התוכנית עליה של פי 2 בזכאים לבגרות בתוכנית הישראלית. אני מאמין שריבונות שווה למשילות ולאחריות, וזה צריך לבוא לידי ביטוי בתחום החינוך''.

במסגרת החלטת הממשלה, ייקבעו היעדים הבאים

תאריך:

05/29/2017

שעה:

1:04:38 PM