לוגו - אתר המכללה לוגו - אתר ילקוט המנהל לוגו - מנוף לוגו - אתר ילקוט המנהל

פורום מידענות

פורום דילמות ושאלות

חדשות חינוך

בתי ספר יחויבו להחזיר להורים את יתרות תשלומיהם בסוף כל שנת הלימודים


בית המשפט המחוזי בתל אביב קבע כי מעתה יחויבו בתי הספר להשיב כל יתרה של תשלומי הורים שנותרה בקופת בית הספר, או לנכות אותה מתשלומי השנה שלאחר מכן, והוא יאפשר נקיטת סנקציות גם נגד מנהלי בתי ספר רשמיים. זאת בעקבות עתירה תקדימית שהגישו הורים לבית המשפט בתחילת השנה, שנתן תוקף של פסק דין להסכמה שהושגה. העתירה הוגשה על ידי הקליניקה לזכויות בחינוך של המרכז האקדמי למשפט ועסקים, ודנה בהחלטת משרד החינוך שלא להורות על השבת כספים להורי תלמידים, אף שלא היתה מחלוקת כי בית הספר גבה ועשה שימוש בכספי הורים באופן המנוגד להו ראות הדין. לפי העתירה, בשנים 2012-2014 גבה בית ספר מהורי התלמידים כספים שמימנו ציוד אשר על פי הנחיות משרד החינוך אסור לרכוש בכספי הורים, כגון עפרונות, נייר לתעודות ומדפים. בשנים אלו גם עשה בית הספר שימוש ביתרות כספי הורים לרכישת ציוד שנשאר בבעלותו, כגון ג דרות וציוד הגברה. מחישוב ההורים נראה כי מדובר בכ-211 אלף שקלים, בהם עשה בית הספר שימוש פסול. הצדדים הגיעו לפשרה שלפיה התחייבו משרד החינוך והעירייה להעניק פיצוי לכלל התלמידים שלמדו בבית הספר בשנים האמורות, שיעורי תגבור במקצועות המתמטיקה והאנגלית, עד סיום ש נת הלימודים. במסגרת ההסכמה הצהיר משרד החינוך, בניגוד לעמדה שהובעה על ידו טרם הגשת העתירה וכן בתגובתו לבית המשפט, כי כספי היתרות שנשארים בסוף כל שנת לימודים אמורים לחזור להורי התלמידים, או לחלופין- להיות מנוכים מתשלומי השנה שלאחר מכן. המשרד ביטל את סעיף 12 .8 לחוזר מנכ''ל תשלומי הורים שהתיר לבית ספר לעשות שימוש ביתרות כספי הורים. עוד הובהר כי סעיף הסנקציות העשויות להיות מוטלות על בית ספר שגבה כספים שלא כדין, הכולל הפעלת דין משמעתי נגד המנהל וחובת השבת הכספים, שעד כה היה קבוע בחוזר מנכ''ל שדן בבתי ספר ייחודיים , חל על כלל בתי הספר הרשמיים. בעקבות העתירה, מנהלת בית הספר שהובילה את הליכי הגבייה והשימוש הפסולים יצאה לפרישה מוקדמת. מתווה הפשרה וההסכמות העקרוניות קיבלו תוקף של פסק דין בנובמבר 2016. עו''ד כלב אמר כי ''אנו מקווים שההסכמות יביאו לסיום הפרקטיקה הפסולה. המ

תאריך:

11/01/2017

שעה:

10:58:43 AM