לוגו - אתר המכללה לוגו - אתר ילקוט המנהל לוגו - מנוף לוגו - אתר ילקוט המנהל

פורום מידענות

פורום דילמות ושאלות

חדשות חינוך

מה המיצ"ב? השתפר


מגמה מעודדת בחינוך תלמידי ישראל: מתוצאות מבחני המיצ''ב לתשע''ו עולה כי חל צמצום בפער בין תלמידים מרקע חברתי-כלכלי נמוך לכאלה מרקע חברתי-כלכלי גבוה. עם זאת, עדיין קיימים פערים משמעותיים. הרשות הלאומית למדידה והערכה במשרד החינוך פירסמה אתמול את נתוני המיצ''ב (מדדי יעילות וצמיחה בית-ספרית), שמהם עולה כי יש שיפור בהישגי התלמידים: בקרב כיתות ה' יש עלייה ניכרת באנגלית ועלייה קלה במתמטיקה. לעומת זאת, בעוד במגזר הערבי השתפרו בלימודי ערבית כשפת אם, במגזר היהודי לא היה שינוי בהישגי התלמידים בלימודי עברית כשפת אם ביחס לתשע''ה. בקרב כיתות ח' ההישגים באנגלית ובמתמטיקה בכלל בתי הספר נותרו ללא שינוי, בעברית יש שיפור ניכר בקרב התלמידים דוברי העברית ובמגזר הערבי יש שיפור גדול במקצוע הערבית (שפה). כמו כן, בתחום המדע והטכנולוגיה נרשמה עלייה מתונה. ''החלשים שיפרו ציונים'' עוד עול ה מהנתונים כי לראשונה בשנת הלימודים תשע''ו ניכרת מגמה של צמצום פערים בין תלמידים מרקע חברתי-כלכלי נמוך לבין תלמידים מרקע בינוני וגבוה, השיפור ניכר גם בכיתות ה' וגם בכיתות ח' במרבית המקצועות שנבדקו: מדובר בצמצום פער בצורה חיובית, שכן ציוני התלמידים בשתי הקב וצות עלו בקרב תלמידים ''חלשים'', בעוד הציונים אצל התלמידים הנחשבים ''חזקים'' היו ללא שינוי. שר החינוך נפתלי בנט אמר אתמול: ''החזון שלי הוא שלכל תלמיד במדינת ישראל תהיה הזדמנות שווה, בין שהוא נולד ברמת השרון, באופקים, ברהט או בבני ברק''. עוד ציין שר החינוך כי '' הדרך עוד ארוכה, אך עשינו צעד ראשון. נתוני המיצ''ב לשנת תשע''ו מעידים על צמצום פערים מובהק. העלייה המשמעותית בהישגים של תלמידים מרקע חלש מראה שכך מצמצמים פערים - מחזקים את החלשים מבלי להחליש את החזקים''.
(נועם(דבול) דביר – ישראל היום – 16.11.2016)

תאריך:

12/14/2016

שעה:

9:10:06 AM