לוגו - אתר המכללה לוגו - אתר ילקוט המנהל לוגו - מנוף לוגו - אתר ילקוט המנהל

פורום מידענות

פורום דילמות ושאלות

חדשות חינוך

להקנות ערכים, לא רק תארים


מערכות החינוך בישראל ובעולם הבינו כבר לפני זמן רב שמטרת החינוך הפורמלי אינה מסתכמת בהשגת תעודת בגרות בלבד. הדבר בא לידי ביטוי בצורך להקנות כלים חשובים ומעשיים לתלמידים להתמודדות עם העולם המודרני. הדוגמה הקלאסית להבהרת הנושא היא ההבדל בין היכולת לשנן ליכו לות הבנה וחשיבה – והעולם צועד לכיוון של האחרונות. גם בהקשר האקדמי נכונים הם פני הדברים ואולי אף יותר. החינוך האקדמי הוא הרבה יותר מאשר אמצעי להשגת תואר. אמנם עדיין קיימים סטודנטים שרואים את השגת התואר כמטרה בפני עצמה, אך חלק גדול מציבור הסטודנטים כבר לא מ חפש אך ורק את התואר הפורמלי, אלא את הערך המוסף שהתואר יכול להקנות לעתידו, כדי להתמודד עם השינויים של העולם הדינמי שבו אנו חיים. לפיכך, על המוסדות האקדמיים מוטלת האחריות להעניק לכולם ערכים מוספים אלה. תואר אקדמי אמור לבטא הרבה יותר מאשר למידה דיסציפלינרית של חומר, הלימודים האקדמיים צריכים להעניק לסטודנטים כלי חשיבה וכלים לרכישת ידע בעולם משתנה ומתחדש, בדגש על כלים שיאפשרו להם להתקדם ולהתפתח בשוק עבודה תחרותי ויצרתי. מעבר לזה, המוסד האקדמי חייב להקנות לסטודנטים הבנה של החשיבות החברתית של המקצוע שאותו הם לומ דים. תעודת סיום תואר ואמצעי לפרנסה הם אמנם הבסיס של כל מקצוע שאותו הסטודנט צריך ורוצה להשיג, אבל עליו גם להבין באילו דרכים ואפשרויות המקצוע שאותו הוא לומד משפיע על החברה, וכיצד הוא, כיחיד או כחלק מקבוצה, יכול לעשות שינוי. (ברטולד פרידלנדר – הארץ – 23.11.2016)

תאריך:

11/24/2016

שעה:

9:42:21 AM