לוגו - אתר המכללה לוגו - אתר ילקוט המנהל לוגו - מנוף לוגו - אתר ילקוט המנהל

פורום מידענות

פורום דילמות ושאלות

חדשות חינוך

המרד של ליקויי הלמידה


משרד החינוך החליט: המורים בבתי הספר הם שיחליטו אילו תלמידים זכאים להתאמות – והמכסה תוגבל ל10%. המנהלים, המורים וההורים זועמים: ''המדיניות החדשה תוביל לכישלון המוני בלימודים. התאגדות מנהלי בתי הספר העל יסודיים והנהגת פורום ההורים היישוביים חברו למאבק משותף והם דורשים ממשרד החינוך לשנות את מדיניות ההתאמות לתלמידים לקויי למידה. בישראל יש כמה עשרות אלפי תלמידים לקויי למידה. באחרונה פירסם משרד החינוך חוזר על שינוי במדיניות מתן ההתאמות לתלמידים הללו, ונקבע שכל בית ספר יכלול ברשימת הזכאים להתאמות רק 10% מהתלמידי ם, עוד נקבע כי המורים הם שיחליטו מי מהתלמידים הזכאים להתאמות לדרכי הלמידה ולמבחנים. לפי ההחלטה, התלמידים לקויי הלמידה שלא ייכללו במכסה וירצו בכל זאת להיכנס לרשימת הזכאים להתאמות – יעברו מבדקים, תצפיות ומעקבים. התוצאות יישלחו לוועדה מחוזית של משרד החינוך – והיא תכריע מי מאלה שערערו יוכל לקבל התאמות. תלמידים שקיבלו התאמות של התעלמות משגיאות כתיב ושימוש במילונית באנגלית נדרשים כעת לעבור אבחון פסיכו-דידקטי – ''אף שאין רלוונטיות להערכה פסיכולוגית בעניין זה''. לטענת מנהלים, מורים והורים, המדיניות החדשה תפגע קשות בעשרות אלפי התלמידים לקויי הלמידה בכל שכבות הגיל ותוביל לכישלונות המוניים, לרבות במבחני הבגרות. המנהלים מתקוממים מכיוון שעל המורים הוטל לקבוע את עשרת האחוזים מהתלמידים שלהם מגיעות התאמות, אף שלמורים אין לדבריהם שום הכשרה לבצע מיון כזה. ההורים זועמים על כך שכל אחד מהם ייאלץ לשלם אלפי שקלים לאבחונים משולבים של ילדיהם, במקום אבחון דידקטי בלבד. הנהגת המורים הארצית פנתה לשר החינוך נפתלי בנט לבחון מחדש את ההנחיות החדשות, שנקבעו טרם כניסתו לתפקיד. ממשרד החינוך נמסר: ''התפיסה החינוכית כפי שבאה לידי ביטוי בחוזר ההת אמות על רצף הלמידה וההבחנות דוגלת בהוראה ובלמידה ומדגישה את חשיבות ההתנסות, התרגול והעבודה הרציפה. המשרד הנחה את הצוותים החינוכיים לקיים דרכי הוראה מגוונות שנועדו לסייע לתלמידים. פטור שניתן מראש עלול לפגוע בסיכויי התלמידים לרכוש מיומנויות, אוריינות בסיסיו

תאריך:

03/01/2016

שעה:

9:59:19 AM