לוגו - אתר המכללה לוגו - אתר ילקוט המנהל לוגו - מנוף לוגו - אתר ילקוט המנהל

פורום מידענות

פורום דילמות ושאלות

חדשות חינוך

שר"פ באקדמיה: המל"ג מגבילה את חגיגת תוכניות המנהלים הפרטיות באוניברסיטאות


המרצים יוגבלו: לא יוכלו ללמד בתוכניות המנהלים יותר מארבע שעות בשבוע. בהתאם להמלצות ועדת גרונאו, המל''ג מערימה מגבלות גם על המרצים והמלמדים בתוכנית החוץ-תקציביות. כיום נוצרים מקרים בהם המרצים הטובים ביותר באוניברסיטאות מועסקים רוב הזמן בתוכניות החוץ-תקציבי ות בשכר גבוה באופן משמעותי. בעקבות הדו''ח, הוחלט כי המרצים בתוכניות הפרטיות יוכלו ללמד בהן רק לאחר שהשלימו את מכסת ההוראה שנדרשת מהם בחוגים הציבוריים, ובכל מקרה לא ילמדו בתוכניות הפרטיות יותר מארבע שעות שבועיות, ולא יותר מחצי משרה. כמו כן, השכר של המרצים ב תוכניות אלה יהיה בהתאם לשכר שמוענק למרצים מן החוץ, ורק במקרים חריגים ובאישור נשיא האוניברסיטה הם יוכלו לקבל שכר גבוה יותר. ב-2012 קבע מבקר המדינה כי המל''ג והוועדה לתכנון ותקצוב (ות''ת) ''נכשלו במילוי התפקידים שהוטלו עליהן, ובכך נפגעה יכולתן לשמור על קיום הא ינטרסים הציבוריים'', וביקר בחריפות את המועצה על כך שהתעלמה מפריחת המסלולים שנפתחו פעמים רבות ללא אישור של המועצה, והתנהלו ללא פיקוח, תוך תשלום שכר גבוה פי שלושה עד שמונה מהמותר למרצים בהן. בנוסף, טען המבקר כי המל''ג והות''ת לא אכפו החלטות שקיבלו בעבר על עציר ת המגמה והחלת פיקוח עליה. בתגובה, מינתה המל''ג ועדה לבחינת הנשוא. נציג התאחדות הסטודנטים ונציגי אגף התקציבים במשרד האוצר כיהנו כשמקיפים בוועדה.
(ליאור דטל – הארץ – 18.11.2015)

תאריך:

12/29/2015

שעה:

10:57:47 AM