לוגו - אתר המכללה לוגו - אתר ילקוט המנהל לוגו - מנוף לוגו - אתר ילקוט המנהל

פורום מידענות

פורום דילמות ושאלות

חדשות חינוך

אזלו התקציבים לתוכנית הלאומית המוצלחת "אפשריבריא"


מצער לראות כי דווקא אחד המיזמים המוצלחים יותר שהיו כאן בשנים האחרונות – אפשריבריא, שמו – בא אל קיצו באחת, עם הפסקת הזרמת התקציבים במהלך 2015. בעלי התפקידים הקשורים לתוכנית הלאומית, שלה חברו יחדיו משרד הבריאות, משרד החינוך ומשרד התרבות – פוטרו במהלך השנה האחרונה, על אף ההצהרות המקוריות בדבר תקצוב ארוך טווח. ''תוכנית כזו חייבת להתקיים בעידן כשלנו'' אומרים גורמים שהיו פעילים במסגרתה בעבר, ''כל כך הרבה פעולות חשובות החלו במסגרתה – כמו הפעילות המקיפה מול תעשיית המזון להפחתת כמויות הנתרן, פעילות ברוכה בגני ילדים לצמצום צריכת המתוקים ולשינוי תודעה, חינוך לאכילת פירות וירקות, התחלת הרחקת מזונות לא בריאים מבתי הספר, פעילות הסברתית נגד שתיית משקאות מתוקים ועוד''. במשרד הבריאות מתרצים: ''החלטת הממשלה בנוגע לתכנית אפשריבריא התייחסה לשנים 2011-2015. בשנתיים האחרונות עברה התוכנית קיצוץ תקציבי, אך למרות זאת התוכנית המשיכה לפעול במתכונת מתאימה בעזרת כלים רגולטוריים ושיתוף פעולה עם משרדי החינוך והתרבות והספורט וארגונים רבים אחרים. בימים אלו נעשית עבודה לתכנית חומש לשנים 2016-2020. הנושא נמצא במקום גבוה בסדר העדיפות של המשרד, התוכנית תקודם ויוקצו לה משאבים''. (אפרת אהרוני –גלובס – 18.11.2015)

תאריך:

12/23/2015

שעה:

12:38:44 PM