לוגו - אתר המכללה לוגו - אתר ילקוט המנהל לוגו - מנוף לוגו - אתר ילקוט המנהל

פורום מידענות

פורום דילמות ושאלות

חדשות חינוך

300 מיליון שקל לטובת שילוב יוצאי אתיופיה


תכנית משולבת של משרדי החינוך, הרווחה, השירותים החברתיים והבריאות לשילובם של אזרחים עולי אתיופיה, תאושר בקרוב בהיקף של 300 מיליוני שקלים. התכנית תכלול תוספת תקציבית לבתי ספר הקולטים תלמידים יוצאי אתיופיה בהיקפים גדולים, הכפלת מספר המורים יוצאי אתיופיה בבת י הספר ברחבי הארץ, הקמת קרן לתמיכה בחניכים יוצאי אתיופיה בתנועות נוער ומכינות קדם-צבאיות. כמו כן, סיפור עליית יהודי אתיופיה ייכנס לתכנית הלימודים בכל הארץ. עוד תכלול התכנית את סיום האפליה במערכת הבריאות נגד יוצאי אתיופיה, סיוע בהכשרת עולי אתיופיה בלימודי מקצועות הרפואה, וכן הקצאת משאבים למלחמה בסוכרת, שהפכה נפוצה בקרב אוכלוסייה זו.
(מתי טוכפלד – ישראל היום – 1.10.2015)

תאריך:

10/15/2015

שעה:

1:16:09 PM