פורום מידענות

פורום דילמות ושאלות

תזכורות והודעות


תזכורות כלליות

תאריכי ההיכרות והקבלה יהיו אחידים בכל חט"ב של החמ"ד

חוזר מנכל תשע/1 (א) בנושא אלימות ומשמעת, מומלץ ליידע את כל הגורמים

לאורך כל יום הלימודים צריך להיות נוכח מגיש עזרה ראשונה אחד לכל 10 כיתות

בדיקת מתקני כיבוי אש, מערכת הכריזה  וגדרות.

פתיחת יומן רישום של אירועי אלימות חריגים - חוזר מנכ"ל תשע/1 (א)

לפני יציאה לטיול או פעילות בדוק באתר האינטרנט  http://www.education.gov.il/tiyulim/luach.htm

יש להקים ועדה בית ספרית בנושא אלימות - חוזר מנכ"ל תשע/1 (א)

בדיקת תכולת ציוד עזרה ראשונה בבית הספר תזכורות חודשיות


חודש פברואר 2017
עיון ביומני הקבצות
צפייה בשיעורים, מי צפה ובאילו מורים ומה הלאה
רענון קישוט בית הספר
שיחות משוב עם מורים וחברי הנהלה
פרסם לוח זמנים למחצית ב'
תרגיל התגוננות ארצי – 14-20 בפברואר