לוגו - אתר המכללה לוגו - אתר ילקוט המנהל לוגו - מנוף לוגו - אתר ילקוט המנהל

פורום מידענות

פורום דילמות ושאלות

קורס מנהלות

קורס להכשרת מנהלות:

התוכנית להכשרת מנהלות מתקיים במכללה זו השנה ה-21, בפעילות משותפת עם משרד החינוך ו"מכון אבני ראשה".
(בהתאם למפורט בחוזר מנכ"ל).
התוכנית הינה תנאי סף לפנייה למכרזים.
התוכנית מתקיימת במשך שנה בימי רביעי ובמשך חודש נוסף בקיץ, כולל התנסות מעשית בבתי ספר קולטים
בסיומו של הקורס תקבל הסטודנטית תעודה מטעם משרד החינוך ומכללה ירושלים (וכן גמולי השתלמות בהתאם לכללים).
התוכנית מיועדת למנהלות בפועל (שנה ראשונה ושנייה), לבעלות תפקידים ניהוליים, למורות ולמעוניינות להכשיר את עצמן לתפקיד ניהולי חינוכי.

פרטים ניתן לקרוא גם בחוזר מנכ"ל תשע"ו/2 :
במזכירות התוכנית להכשרת מנהלות, טלפון: 02-6750751

ההרשמה לתוכנית הכשרת מנהלות הינה מקוונת, דרך אתר אבני ראשה

רכזת התכנית: יעל ואן דייק טלפון: 054-3331350