פורום מידענות

פורום דילמות ושאלות
פרסומים ופעילויות מבית מנו
לחץ כאן


חדר כושר למנהל ובעל תפקיד
לחץ כאן


תזכורן מנו"ף
שירות תזכורות חודשיות למנהלים ומנהלות ישירות אליכם לוואטסאפ לפרטים לחצו כאן


עלון וירטואלי ילקוט המורה מספר 57


תוכנית הכשרת מנהלות


אופק חדש - מכללה ירושלים


חוזר לבעלויות תשע"ו / 6 מינוי מנהלים בחטיבה העליונה


חוזר מנכ"ל תשע"ז


לוח גנאט התשע


מורכבות חדשה למנהלים ולסגנים ראשונים.
שינויים בקביעת רמות המורכבות של בתי הספר. מידע אודות ההסכם,וכן מידע אישי מפורט (לאחר הזדהות) מפורסם בדף בפורטל עובדי הוראה


דמויות מופת חמ"ד לשנת תשע"ז


פורטל שו"ת


מינוי מנהלים- נוהל
נוהל מינוי מנהלים וסגני מנהלים במוסדות חינוך רשמיים.


קורס מנהלות

קורס להכשרת מנהלות:

התוכנית להכשרת מנהלות מתקיים במכללה זו השנה ה-21, בפעילות משותפת עם משרד החינוך ו"מכון אבני ראשה".
(בהתאם למפורט בחוזר מנכ"ל).
התוכנית הינה תנאי סף לפנייה למכרזים.
התוכנית מתקיימת במשך שנה בימי רביעי ובמשך חודש נוסף בקיץ, כולל התנסות מעשית בבתי ספר קולטים
בסיומו של הקורס תקבל הסטודנטית תעודה מטעם משרד החינוך ומכללה ירושלים (וכן גמולי השתלמות בהתאם לכללים).
התוכנית מיועדת למנהלות בפועל (שנה ראשונה ושנייה), לבעלות תפקידים ניהוליים, למורות ולמעוניינות להכשיר את עצמן לתפקיד ניהולי חינוכי.

פרטים ניתן לקרוא גם בחוזר מנכ"ל תשע"ו/2 :
במזכירות התוכנית להכשרת מנהלות, טלפון: 02-6750751

ההרשמה לתוכנית הכשרת מנהלות הינה מקוונת, דרך אתר אבני ראשה

רכזת התכנית: יעל ואן דייק טלפון: 054-3331350