פורום מידענות

פורום דילמות ושאלות

חוזרי מנכ''ל

לרשימה המלאה לחץ כאןאבחונים
אוכלוסיות מיוחדות
אופק חדש
אינדקס חוזרי מנכל
אינטרנט חסימה
אינטרנט שמירה על פרטיות
איסור נשיאת נשק חם
אישור רפואי לאחר ביקור במרפאה
איתור תלמידים נעדרים
אלימות
אלימות במוסדות החינוך
אלימות במשפחה
אלימות וסיכון - כלי נשק
אלימות מורים
אפילפסיה
אקלים בטוח
ארגון העבודה הפדגוגית
ארגון ומינהל
ארכיון
בחינות בגרות
בטחון טיולים
בטיחות
בטיחות בדרכים
בטיחות בשעת חרום
ביטוח
ביטחון
ביעור רשומות
בריאות
גמול השתלמות
גמול ריכוז מקצוע
דרגה אקוויולנטית
הורים
הזנה - רשות מקומית
הזנה ומכירת מזון
היעדרות מורים
היעדרות תלמידים
היערכות לחורף
היערכות לשנת הלימודים
הכשרת מנהלים
הנחיות
העברה בין בתי ספר
העסקת קרובי משפחה
הפסקות
הפרדה בין ניצים
הרחקת תלמיד
השארת ילד בגן
השעיית תלמיד
השתלמויות מורים
התאבדויות
התאמות בחינות בגרות תשע"ה
התמודדות עם אירועי אלימות
התמודדות עם מצוקה רגשית
התמחות בהוראה - סטאז
התעללות מינית
ועד הורים
ועדת השמה
ועדת שילוב
זכויות המורים
חובות המורה
חונך בסטאג
חורף
חינוך ביתי
חינוך גופני
חינוך מיוחד
טבלת עזר למנהל לקראת פתיחת שנה"ל
טבלת שכר אופק חדש
טבלת שכר עוז לתמורה
טיולים
טיולים ופעילות חוץ בית ספרית
טיפול שיניים
ימי התרמה
ישיבות ואולפנות
ישיבות מורים
כינמת
כלי נשק על פי החוק - נספח 7
כלים מסוכנים
כספים
לוח חופשות לשנת תשע"ו
למידה וטיולים מחוץ לבית הספר
למידה משמעותית
למידה משמעותית - חטיבה עליונה
מבחני מיון
מבחני מיון לבתי ספר על יסודיים
מבחנים פנימיים
מדריך - מורה בתפקיד הדרכה
מוסדות חינוך
מורה בבית הספר היסודי
מורה תורן
מחוננים
מחלות
מינוי מנהלים בחטיבה העליונה
מיצב
מכשירים מסוכנים וכלי נשק
מלגות
מנהל
מנהלים
מניעת הידבקות ממחלות
מספר ימי לימוד
מענקי שעות והחזר שכר לימוד
מצבי חירום
מצוקה רגשית
מקצועות הליבה
משמעת
נהלים
נהלים והנחיות לתלמידים עם לקות ראיה
נוהל הפסקות
נוהל מינוי מנהלים וסגני מנהלים
נוהל קידום אופק חדש
נסיעה לחוץ לארץ- מורים
נשירת תלמידים
סגן מנהל
סדר נוהל ואורחות חיים בבית הספר
סטאג התמחות בהוראה
ספורט
ספרי לימוד
ספריות
עבודה נוספת-היתר
עוז לתמורה
עזרה ראשונה
פנייה למשטרה
פעילות חוץ בית ספריות
פתיחת שנת הלימודים
פתיחת שנת הלימודים התשע"ט
פתיחת שנת לימודים
ציון שנתי
ציונים
קורס להכשרת מנהלים תשע"ו
רגישות יתר למזון בקרב ילדים
רישום והעברות
רכז ביטחון
רכז הערכה בית ספרי
שילוב תוכניות חינוכיות חיצוניות
שיעורים פרטיים
שירותי עזרה ראשונה
שמירת זכויות יוצרים
שעורי בית
שעות עבודה של סגן מנהל
שעות פעילות במוסדות חינוך
שעות פרטניות
תאונה ודיווח
תאונה לתלמידים
תאונות אישיות
תהלוכת לפידים
תוכניות חינוכיות חיצוניות
תוכנית להכשרת מנהלים תשע"ו
תוכנית ליבה
תכנים וחומרי לימוד
תלבושת
תלמידים מחוננים
תמריצים
תעודות סיום - דירוג ומיפוי
תקנון בית הספר
תקנון עובדי הוראה
תקצוב בחינוך היסודי
תקצוב בנייה
תקשיר
תרופות
תשלומי הורים