לוגו - אתר המכללה לוגו - אתר ילקוט המנהל לוגו - מנוף לוגו - אתר ילקוט המנהל

פורום מידענות

פורום דילמות ושאלות

חוזרי מנכ''ל

לרשימה המלאה לחץ כאןאבחונים
אוכלוסיות מיוחדות
אופק חדש
אינדקס חוזרי מנכל
אינטרנט חסימה
אינטרנט שמירה על פרטיות
איסור נשיאת נשק חם
אישור רפואי לאחר ביקור במרפאה
איתור תלמידים נעדרים
אלימות
אלימות במוסדות החינוך
אלימות במשפחה
אלימות וסיכון - כלי נשק
אלימות מורים
אפילפסיה
אקלים בטוח
ארגון העבודה הפדגוגית
ארגון ומינהל
ארכיון
בחינות בגרות
בטחון טיולים
בטיחות
בטיחות בדרכים
בטיחות בחוף הים
בטיחות בשעת חרום
ביטוח
ביטחון
ביעור רשומות
בריאות
גיוס עובדי הוראה בשעת חירום - החלפה
גמול השתלמות
גמול ריכוז מקצוע
דרגה אקוויולנטית
הורים
הזנה - רשות מקומית
הזנה ומכירת מזון
היעדרות מורים
היעדרות תלמידים
היערכות לחורף
היערכות לשנת הלימודים
הכשרת מנהלים
הנחיות
הסעות תלמידים ועובדי הוראה למוסדות חינוך רשמיים
העברה בין בתי ספר
העסקת קרובי משפחה
העסקת קרובי משפחה במוסדות חינוך
הפסקות
הפרדה בין ניצים
הרחקת תלמיד
השארת ילד בגן
השעיית תלמיד
השתלמויות מורים
התאבדויות
התאמות בחינות בגרות תשע"ה
התאמות לתלמידים במבחני מיצב
התמודדות עם אירועי אלימות
התמודדות עם מצוקה רגשית
התמחות בהוראה - סטאז
התעללות מינית
ועד הורים
ועדת השמה
ועדת שילוב
זכויות המורים
חובות המורה
חונך בסטאג
חורף
חינוך ביתי
חינוך גופני
חינוך מיוחד
טבלת עזר למנהל לקראת פתיחת שנה"ל
טבלת שכר אופק חדש
טבלת שכר עוז לתמורה
טיולים
טיולים ופעילות חוץ בית ספרית
טיפול שיניים
ימי התרמה
ישיבות ואולפנות
ישיבות מורים
כינמת
כלי נשק על פי החוק - נספח 7
כלים מסוכנים
כספים
לוח חופשות לשנת תשע"ו
למידה וטיולים מחוץ לבית הספר
למידה משמעותית
למידה משמעותית - חטיבה עליונה
מבחני מיון
מבחני מיון לבתי ספר על יסודיים
מבחנים פנימיים
מדריך - מורה בתפקיד הדרכה
מהלך שנת הלימודים התש"פ
מוסדות חינוך
מורה בבית הספר היסודי
מורה תורן
מחוננים
מחלות
מינוי מנהלים בחטיבה העליונה
מיצב
מכשירים מסוכנים וכלי נשק
מלגות
מלגת פולברייט למצטיינים בהוראה
מנהל
מנהלים
מניעת הידבקות ממחלות
מספר ימי לימוד
מעברים-מהגן לבית הספר
מענקי הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות לשנת התש"פ
מענקי שעות והחזר שכר לימוד
מפרש-חממה ליזמות חינוכית
מצבי חירום
מצוקה רגשית
מצלמות במוסדות החינוך
מקצועות הליבה
משמעת
נהלים
נהלים והנחיות לתלמידים עם לקות ראיה
נוהל אישור היעדרות לתלמידי י"א-י"ב - חדש
נוהל הפסקות
נוהל מינוי מנהלים וסגני מנהלים
נוהל קידום אופק חדש
נוכחות בבית הספר
נסיעה לחוץ לארץ- מורים
נשירת תלמידים
סגן מנהל
סדר נוהל ואורחות חיים בבית הספר
סטאג התמחות בהוראה
ספורט
ספרי לימוד
ספריות
עבודה נוספת-היתר
עוז לתמורה
עזרה ראשונה
פנייה למשטרה
פעילות חוץ בית ספריות
פתיחת שנת הלימודים
פתיחת שנת הלימודים התשע"ט
פתיחת שנת לימודים
ציון שנתי
ציונים
קורס להכשרת מנהלים תשע"ו
קייטנות-כללי
רגישות יתר למזון בקרב ילדים
רישום והעברות
רישום לבתי ספר על יסודיים לשנת תש"פ
רכז ביטחון
רכז הערכה בית ספרי
רצף חינוכי מהגן לבית הספר - חדש
שילוב תוכניות חינוכיות חיצוניות
שילוב תוכניות חינוכיות חיצוניות במערכת החינוך
שיעורים פרטיים
שירותי עזרה ראשונה
שמירה על הפרטיות באתרי האינטרנט הבית ספריים
שמירת זכויות יוצרים
שעורי בית
שעות עבודה של סגן מנהל
שעות פעילות במוסדות חינוך
שעות פרטניות
תאונה ודיווח
תאונה לתלמידים
תאונות אישיות
תהלוכת לפידים
תוכניות חינוכיות חיצוניות
תוכנית להכשרת מנהלים תשע"ו
תוכנית ליבה
תחרות ארצית בנושא סביבה וקיימות
תכנים וחומרי לימוד
תלבושת
תלמידים מחוננים
תמריצים
תעודות סיום - דירוג ומיפוי
תקנון בית הספר
תקנון עובדי הוראה
תקצוב בחינוך היסודי
תקצוב בנייה
תקשיר
תרופות
תשלומי הורים
תשלומי הורים לשנת הלימודים התש"פ